Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan logo
Valp som tygger og biter

Valp som tygger og biter

3 min read
Pro Plan logo
Sponsored by PRO PLAN
According to the World Health Organization, is "a state of complete physical, mental and...Read more
Lorem ipsum

Mange valper liker å tygge på ting i oppveksten. Det er en måte de kan utforske omgivelsene og oppdage nye ting på. Valper går også gjennom «tannfrembrudd», derfor er det naturlig og trygt for den å bite på favorittlekene sine.

Du tror kanskje at du bør stoppe valpen fra å tygge med en gang. Men hvis tyggingen foretas på trygge leker og ikke overdrives, kan det bare være sunt.

Hva med problematisk tygging?

Hvis valpen alltid tygger på ting – eller hvis det den tygger på er farlig eller forbudt – vil du måtte kontrollere atferden. Overdreven tygging kan forårsakes av kjedsomhet eller stress, så det å finne rotårsaken til problemet vil ikke bare stoppe tyggingen, men også føre til at valpen får det bedre totalt sett.

Veterinæren kan hjelpe deg med å finne årsaken til overdreven tygging. I mellomtiden har vi noen generelle tips som kan bidra til sikker tygging.

• Oppmuntre valpen til å holde seg i kurven når du drar hjemmefra. Hvis den er i kurven, kan den ikke gjøre så mange skøyerstreker.
• Gi hunden rikelig med sikre tyggeleker som hjelper med å lindre kjedsomheten. Hvis du kan rette tyggingen mot disse lekene, vil den ikke fokusere så mye på forbudte gjenstander.
• Hvis du ser at valpen tygger på noe som er forbudt, kan du si «nei» for å signalisere at dette er uønsket atferd. Rett oppmerksomheten mot en trygg leke den kan tygge på uten å bli irettesatt.
• Gi valpen ros når du ser at den tygger på en trygg og egnet leke.
• Vurder om du skal sette valpen i en lekegrind mens du er hjemme, men ikke har tid til å se etter den hele tiden. Sørg for at den også har noen sikre tyggeleker. På den måten vil den ha plass til å leke, men vil ikke kunne tygge på ting som den ikke har lov til.