Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan logo
Home Remedies for Cats
Vaksinering av katt

Vaksinering av katt

3 min read
Pro Plan logo
Sponsored by PRO PLAN
According to the World Health Organization, is "a state of complete physical, mental and...Read more
Lorem ipsum

Har du fått deg katt og er usikker på hva du skal gjøre? Vaksinasjon er en god start! Gjennom vaksinasjon kan du beskytte katten din mot alvorlige sykdommer det ellers ikke finnes effektive behandlinger mot.

Det er viktig å vaksinere katten med kjernevaksinene mot kattepest og katteinfluensa (infeksjon med herpes- og calicivirus). Tilleggsvaksiner mot andre sykdommer gjøres ved tilfeller av krav i regelverk eller forutgående vurdering av smittefare. Det er anbefalt å ta katten med på helsesjekk hver år. Helsesjekk blir også gjennomført før vaksinering, da syke katter ikke skal vaksineres. Prisene varierer stort, men vaksinasjoner ligger gjerne på 500-800kr – sjekk det ut hos din lokale veterinær.

Vaksinering av katt

Katteinfluensa og kattepest

Generelt er smittepresset lavt i Norge, men som basis burde katten vaksineres mot katteinfluensa og kattepest. Du bidrar til høy populasjonsbeskyttelse og færre lokale utbrudd ved å vaksinere katten din. Grunnvaksinasjon av katter gjøres i to omganger – den første ved en alder på 8-12 uker og den neste 3-4 uker senere. Deretter vaksinerer man mot katteinfluensa årlig og mot kattepest hvert tredje år. Katteinfluensa viser seg hos katten gjennom smerter i øvre luftveier med snue og rennende øyne. Kattepest er relativt vanlig i Norge og viruset fører til feber, slapphet, lite matlyst, oppkast og/eller diaré. Viruset kan i verste fall være dødelig, spesielt hos kattunger.

Rabies

Rabies er en fryktet virussykdom som rammer nervesystemet hos dyr og mennesker. Alle varmblodige dyr er mottakelige for sykdommen, men i Europa er rødrev regnet som den største smittebæreren. Smitte forekommer gjennom overføring av virusholdig spytt ved bitt, kloring eller slikk på slimhinne eller skadet hud. Klassisk rabies har ikke blitt påvist på fastlands-Norge siden tidlig 1800-tallet, men er derimot påvist hos ville dyr på Svalbard.

Vaksinering for rabies hos katter forekommer derfor i høyest grad ved reise og/eller import. Sykdommen forebygges av vaksineringen og det er svært sjeldent vaksinerte dyr utvikler rabies. Hvis du og katten din skal ut og reise må vaksinasjonen være gjennomført minst 21 dager før avreise. I tillegg må dyret være minst 12 uker gammelt for å få godkjent vaksinestatus. For gyldighet over tid skal katten revaksineres og kravene differensierer ut fra reisemål. Det kan i tillegg være et krav med individuell ID merking og chip – Selv om det er ditt ansvar å undersøke hva katten din behøver før avreise, spør gjerne veterinæren din om gode råd.

Bivirkninger

Som regel er det minimalt med bivirkninger, men relativt ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet kan oppstå. Tilfeller av alvorlige anafylaktiske reaksjoner forekommer sjeldent, men krever umiddelbar veterinærbehandling. Det er ikke uvanlig at katten blir noe nedstemt i etterkant av vaksineringen og det anbefales som regel å holde katten inne det første døgnet.

Ormekur

Det er anbefalt at kattunger får ormekur ved en alder på 2, 4, 6 og 8 uker. Etter dette bør behandlingen gjennomføres mellom 3 til 4 ganger om året om katten er mye ute. Hos katter som er mye inne er det nok med 1-2 ganger årlig. Spør veterinæren hva din katt trenger. Alle ormekurer er reseptbelagt og skal utskrives av veterinæren.