Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan logo
All About Outdoor Cats
Liten kattunge sitter med hund i langt gress

Introdusere kattungen din for andre kjæledyr

3 min read
Pro Plan logo
Sponsored by PRO PLAN
According to the World Health Organization, is "a state of complete physical, mental and...Read more
Lorem ipsum

Før du ønsker den nye kattungen velkommen hjem til deg, er det viktig å tenke over hvordan du best bør introdusere den for andre kjæledyr. Dette vil bidra til å senke stressnivået for både nykommeren og de mer etablerte familiemedlemmene.

Hvis du allerede har en katt i huset, er det som oftest ikke en god idé å introdusere en ny katt i gjengen. Katter er individualister og bedre egnet til å bo i hjem uten andre katter.

Introdusering av en ny katt vil sannsynligvis gjøre begge kattene stresset, og dette fører ofte til atferdsproblemer hos én eller begge kattene. En av kattene kan prøve å dominere den andre, og foruten det følelsesmessige stresset dette skaper, kan det også føre til skader fra slåsskamper.

I tillegg kan mer nervøse katter komme til å urinere og gjøre sitt fornødne utenfor kattetoalettet og på uakseptable steder. Det kan også oppstå problemer med fôring, og hvis en av kattene dominerer her, kan det føre til Fedme hos den ene og dårlig ernæring hos den andre.

Hvis du likevel ønsker å ha mer enn én katt, bør du tenke over behovene deres og prøve å tilfredsstille dem så godt du kan. Som regel vil katter som er på samme alder når de introduseres for hverandre (eller de som er søsken, eller forelder og avkom) vanligvis tilpasse seg bedre til å bo sammen over lengre tid.

Introdusere kattunger for voksne katter 

Det finnes flere måter du kan gjøre det lettere å introdusere kattene for hverandre.

  • Sørg for at hver katt får tilstrekkelig privatliv. Dette innebærer at hver katt har sitt eget toalett, samt et ekstra for hvert hjem
  • Egen mat- og drikkeskål til hver katt
  • Hvert sitt sted der de kan søke tilflukt og føle seg trygge og i sikkerhet
  • Syntetiske feromonpreparater er også tilgjengelig fra veterinæren, og kan bidra til å skape et trygt og beroligende miljø for katter som opplever stress

Når du introduserer to katter eller en voksen katt og en kattunge for hverandre, må det gjøres langsomt og gradvis. La begge kattene få frihet og rom til å bli kjent med hverandre på trygt vis. Dette kan gjøres ved å holde den nye katten i et transportbur eller en innhegning der den kan være trygg mot angrep. Samtidig kan katten som allerede bor i huset gjøre seg kjent i sitt eget tempo, og ha muligheten til å flykte eller trekke seg unna til sitt eget skjulested når som helst.

La denne introduseringen skje gradvis over tid, men vær klar over at det kan ta alt fra et par dager til noen måneder før begge de to kattene er i stand til å leve sammen med hverandre. Du må også alltid være på vakt mot tegn på atferdsproblemer.

Introdusere kattunger for hunder

Å introdusere en ny katt eller kattunge for en hund kan virke mindre stressende enn å introdusere to ukjente katter for hverandre, men det er ikke uten risiko. Hunder er flokkdyr og som regel mer aksepterende overfor nykommere, men de kan likevel frykte det ukjente og kan også bli aggressive. Det er helt nødvendig å utvise like mye forsiktighet som det du ville gjort med to katter, og la de to dyrene møte hverandre sakte og gradvis mens ett av dyrene holdes under beskyttelse.

Til slutt må du alltid huske på å ha tilsyn med hvert møte mellom dyr som ikke kjenner hverandre. Det er viktig å fortsette med dette helt til dyrene tydelig har vent seg til hverandre. Dette innebærer at de ikke hveser eller knurrer mot hverandre, flykter eller gjemmer seg fra hverandre, og aller viktigst – de begynner å sove nær hverandre, leke sammen osv.

Hvis du bekymrer deg for noe i løpet av denne prosessen, kan det være lurt å snakke med en veterinær eller en lokal etolog.