PURINA PRO PLAN HUND - PRØV 4 UKER UTEN OMKOSTNINGER

Viktig informasjon om å endre hundens kosthold: 
Det er viktig å endre kosten gradvis når du bytter ut det gamle fôret med det nye. Dette bør gjøres over en tidsperiode på 7 til 10 dager. Hvis hunden har ømfintlig mage, kan det være nødvendig å forlenge perioden for fôrbyttet. Hvis hunden har medisinske lidelser eller har spesifikke næringsbehov, bør du rådføre deg med veterinær før du endrer hundens kosthold. For å maksimere fordelene for hunden, må deltakerne forsikre seg om at hunden utelukkende fôres med PURINA PRO PLAN Hund etter endt overgangsperiode. For ytterligere veiledning eller informasjon om bytte av kostholdet for kjæledyret ditt, ta kontakt med våre ernæringsrådgivere på telefon 800 80 730 eller via e-post forbrukerkontakt@purina.nestle.com

FULLSTENDIGE GENERELLE BEINGELSER: 


1.  Kampanjen er åpen for personer som er bosatt i Norge, og som registrerer seg for første gang for en 4-ukers prøveperiode med PURINA PRO PLAN Hund, og som ikke har deltatt i prøveperioden tidligere. Deltakere kan registrere seg for deltakelse mellom den 1. mars 2017 og 1. juni 2017.  

PURINA PRO PLAN Hund 4-ukers prøveperiode er tilgjengelig for maks. 1000 deltakere, og det er første mann til mølla som gjelder. Kampanjen avsluttes kl. 23.59 den 1. juli 2017, eller når 1000 gyldige søkere har registrert seg for deltakelse. Alle søknader som mottas etter denne datoen, eller når maksimalt antall søknader er mottatt, vil bli informert om at kampanjen er avsluttet.    

3.  Deltakere må ha fylt minst 18 år. Ansatte hos arrangøren for kampanjen og deres nærmeste familie kan ikke delta i kampanjen. Arrangørens representanter, eller andre personer som er forbundet med kampanjen, er også ekskludert fra å delta. 

4.  Tilgang til internett er et krav. Det er ingen krav om kjøp for å delta. Ingen masseregistreringer fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper, syndikater eller automatisk genererte registreringer vil bli godtatt. Ingen ufullstendige eller feilaktige påmeldinger vil bli godtatt. Påmeldinger fra flere ulike konti vil heller ikke bli godtatt. Påmeldinger som gjøres på denne måten vil bli avvist.  

5. Det er bare mulig å registrere seg én gang. Arrangøren forbeholder seg retten til, på eget forgodtbefinnende, å diskvalifisere registrerte personer som har gjort seg skyldige i manipulering av kampanjen, som har opprettet flere konti, anvendt flere identiteter, eller som har oppført seg på en måte som arrangøren finner upassende. 

6.  For å delta må søkere registrere seg på siden for PURINA PRO PLAN Hund 4 uker ute kostnader på www.purina-proplan.no hvor de angir navn, adresse, e-postadresse og informasjon om hunden sin (navn, alder, rasens størrelse og eventuelle livsstilskrav). Ved å registrere seg samtykker deltakerne til at arrangøren kan bruke informasjonen deres i henhold til policyen for personvern https://www.purina.no/hund/proplan/personvern. De personlige opplysningene lagres utelukkende med den hensikt å administrere kampanjen PRO PLAN Hund 4 uker uten kostnader i løpet av kampanjeperioden, bortsett fra når deltakeren har valgt å registrere seg i en database for å motta markedsføringsinformasjon fra arrangøre, da personopplysningene også kommer til å lagres for dette formål.

7.  Søkere kan bare melde på én hund per husholdning til deltakelse i PRO PLAN Hund 4 uker-prøveperioden.

8. Hver godkjente registrerte deltaker vil motta fôr til fire uker i form av en kombinasjon av PRO PLAN Hund-forpakninger på 3 kg, 12 kg eller 14 kg (avhengig av nødvendig mengde totalt). Mengden fôr beregnes med utgangspunkt i hundens størrelse (small, medium, large eller extra-large), og i henhold til gjennomsnittlig fôrmengde for anbefalte produkt. 
Vi gjør vårt beste for å levere fôret i én enkel forsendelse, innen 28 dager etter gjennomført registrering, til den adressen som deltakeren har registrert. Der blir sendt et SMS til deltageren, når prøvepakken er på vei. Leveringen følger Bring’s alminnelige vilkår og betingelser for levering til posthus. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for feil eller bortkomne pakker som skyldes Bring.  
Hvis pakken ikke bliver hentet i løpet av 14 dager etter levering til posthuset, vil pakken bli returnert.

9. Etter den fire uker lange prøveperioden vil deltakerne motta en e-postoppfølging med en rabattkupong verdt 100 NOK til neste innkjøp av PRO PLAN Hund. Deltakerne har muligheten til å skrive ut en papirkupong, som de deretter kan løse inn i butikker som selger PRO PLAN hundefôr. Kupongen kan ikke løses inn på nett. Disse kupongene har ingen kontantverdi, og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Kupongene kan ikke selges, auksjoneres bort eller tilbys en tredjepart. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for eventuelle problemer som kan oppstå ved utskrift av kupongen, og er ikke forpliktet til å erstatte eller tilby et alternativ hvis brukeren har problemer med å skrive ut kupongen. Kun én kupong per registrert bruker og per innkjøpt produkt. Kupongen kan ikke kombineres med andre tilbud eller en annen kampanje. Ytterligere bruksbetingelser er angitt på kupongen.  

10.  Ansvarsbegrensning: Verken arrangøren eller parter knyttet til arrangøren påtar seg ansvar for:   
a. Angivelse av feilaktige eller uriktige opplysninger under registreringsprosessen, eller for feilaktig eller mislykket elektronisk dataoverføring.  
b. Ulovlig tilgang til eller tyveri, forstyrrelse eller endringer i registreringsopplysninger på noe som helst tidspunkt i løpet av kampanjens varighet. Feil på kommunikasjonslinjer, uansett årsak, med hensyn til utstyr, system, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som brukes på noe vis i denne kampanjen.   
c. Utilgjengelighet til internett eller websiden, eller en kombinasjon av disse.   

11.  Arrangøren kan dessverre ikke påta seg ansvaret for systemfeil på websiden.  

12.  Regler for deltakelse: Deltakere i kampanjen godkjenner at de omfattes av disse betingelsene. Arrangøren forbeholder seg retten, på eget forgodtbefinnende, til å utelukke registrerte personer som har gjort seg skyldige i manipulering av kampanjen, som har oppført seg på en måte som er i strid med betingelsene, eller som har oppført seg på en måte som arrangøren finner upassende.  

13.  Arrangørens avgjørelse er gjeldende og bindende i alle henseende. 

14.   Eventuelle tvister angående rettslig tolkning av reglene baseres på norsk lov, og tas opp i norsk domstol.  

15.  Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å oppheve eller endre kampanjen eller disse generelle betingelsene, men dette skal gjøres på en slik måte at effekten for deltakerne reduseres så mye som mulig for å unngå juridisk ukorrekte skuffelser.  

16.  Arrangøren forbeholder seg retten til å bekrefte samtlige registreringer, inklusivt, men ikke begrenset til, adresse- og identitetsinformasjon (som må angis innen 14 dager) og nekte videre deltakelse i kampanjen samt diskvalifisere deltakere ved mistanke om overtredelse av disse betingelsene, eller instruksjoner som er del av denne kampanjens krav til deltakelse, eller der deltakeren har skaffet seg ulovlige fordeler ved sin deltakelse i kampanjen ved hjelp av bedrag. Arrangøren vil være endelig beslutningstaker ved samtlige avgjørelser, og disse vil være bindende. Ingen korrespondanse vil bli inngått i forbindelse med denne avgjørelsen.  

17. Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som under påmeldingene eller kampanjens varighet har gjort seg skyldige i å legge ut innlegg på ProPlanNorges Facebookside, eller noe annet forum, som kan tolkes som ikke representativt for arrangøren og/eller dennes varemerker, eller som kan oppleves som opprørende av andre deltakere. Arrangøren forbeholder seg retten til å informere Facebook om slike tilfeller, noe som kan føre til at personens konto stenges av i påvente av utredning. 

18. Ved omstendigheter som oppstår utenfor arrangørens kontroll, eller ved bedrag, misbruk og/eller feil (menneskelig eller via datamaskin) som påvirker eller kan påvirke denne kampanjen, og da bare dersom omstendighetene gjør at det er uunngåelig, forbeholder arrangøren seg retten til å oppheve eller endre disse betingelsene på et hvilket som helst tidspunkt, men på en slik måte at effekten for deltakerne reduseres så mye som mulig for å unngå unødig misnøye.


*Arrangør: A/S Nestlé Norge/Purina, Postboks 683 Skøyen, 0214 Oslo. (Vennligst ikke send forespørsler til denne adressen).