VALPEN BITER OG TYGGER

Når valpen tygger, skyldes det ofte tanngjennombrudd, kjedsomhet eller stress. Av helse- og trivselsgrunner bør du forsøke å hindre at hunden gjør det.

Dog Image
  • »   Gi hunden mange trygge tyggeleker som kan bidra til å lette kjedsomheten
  • »   Når du ser at valpen tygger på noe den ikke har lov til å tygge på, sier du "nei" for å signalisere upassende atferd. Led oppmerksomheten mot en trygg tyggeleke
  • »   Ros valpen når du ser den tygge på en trygg og passende leke