PERSONVERN

Denne personværnserklæringen viser retningslinjer for hvordan dine personlige opplysninger samt informasjonskapsler blir håndtert hos Nestlé.

Vi har spurt oss selv en rekke sentrale spørsmål som vi tror du vil ha svar på om behandling av dine personopplysninger. Svarene vil gi deg informasjon om dine rettigheter med hensyn til dine personlige opplysninger, og henholdsvis de tiltak som Nestlé har iverksatt for å sikre at din personlige informasjon blir ivaretatt på en sikker måte.

Vi håper at du finner denne informasjonen nyttig.Hvis du har spørsmål vedrørende personvern hos Nestlé, kan du sende en e-post til: [email protected]

NESTLÉS RETNINGSLINJER - PERSONDATABESKYTTELSE

Hvilke personopplysninger innhenter Nestlé via dette nettstedet, og hvordan innhentes slike opplysninger?

Vi innhenter kun personopplysninger som DU ønsker å gi oss, eller som trengs for å kunne tilby (og forbedre) tjenestene våre som leveres til deg. Vi samler inn direkte personopplysninger som navn, adresse og e-postadresse, og indirekte informasjon som informasjonskapsler, tilkoplingstype og systeminformasjon.

Det kan være av din egen interesse å gi oss e-postadresse, navn, telefonnummer osv., slik at vi kan gi deg informasjon om produktene våre, melde deg på konkurranser eller meningsmålinger, eventuelt bare holde deg oppdatert angående spennende nyheter fra Nestlé.

Vi kan forsikre deg om at Nestlé tar alle forhåndsregler for å sikre at personopplysninger du sender til oss behandles sikkert.

Hvordan ivaretar Nestlé personopplysninger?

Nestlé tar alle nødvendige forhåndsregler for å sikre at personlig informasjon holdes privat og sikker. Kun autoriserte ansatte hos Nestlé Group, ansatte hos Tredjepartsfirmaer (dvs. tjenesteleverandører) og autoriserte ansatte hos våre bedriftspartnere (som har skrevet under på en kontrakt om sikring av informasjon) har tilgang til personopplysninger. Alle Nestlé-ansatte som har tilgang til personopplysninger, må følge Personvernerklæringen til Nestlé Group, og alle ansatte hos tredjeparter som har tilgang til personopplysninger, har skrevet under på en taushetsplikt. I tillegg har vi kontrakter med tredjepartsfirmaer som har tilgang til personopplysninger, for å sørge for at de behandles sikkert. Nestlé har et sikkert IT-miljø med gode rutiner for å hindre uautorisert tilgang (hacking) til personopplysninger vi har lagret.

Se under spørsmål 4 : Hvem deler Nestlé Group personopplysninger med, og hvorfor?

Hva bruker Nestlé personopplysninger til?

Personopplysningene blir brukt til de formålene som var intensjonen da du sendte dem til Nestlé. De blir også brukt til å håndtere, støtte og innhente tilbakemeldinger på tjenestenivå, og for å hindre brudd på sikkerhet, lov eller kontraktvilkårene våre.

Hvem deler Nestlé Group personopplysninger med, og hvorfor?

Nestlé deler aldri personopplysninger med Tredjeparts bedrifter som kommer til å bruke dem til direkte markedsføring, med mindre du har gitt oss tillatelse til dette.

Nestlés retningslinjer om: (i) direkte markedsføring per e-post; (ii) din rett til når som helst å be Nestlé om å IKKE kontakte deg i form av direkte markedsføring via e-post; og (iii) din rett til å få personopplysninger slettet fra systemene våre, se henholdsvis spørsmål 8 og spørsmål 5.

Nestlé kan dele personopplysninger med andre firmaer i Nestlé Group. Nestlé kan også dele personopplysninger med tredjeparter, men kun ved de bestemte forholdene som er oppgitt nedenfor:

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter (f.eks. Internett-leverandører) som hjelper oss med å administrere dette nettstedet. Enkelte av disse bedriftspartnerne kan befinne seg i et annet land enn det du besøkte nettstedet fra. Vår hovedtjenesteleverandør for vertstjenester er i USA. Se under spørsmål 6: Hvilke land blir personopplysninger sendt til, og hvorfor? Disse tredjepartene må til enhver tid gi personopplysninger på samme sikkerhetsnivå som Nestlé, og der det er behov for det, er de også bundet av en avtale om å sørge for å verne om personopplysningene, og å bare benytte dem i henhold til instruksjonene fra Nestlé.

Vi kan også sende personopplysninger til statlige organer og instanser for rettshåndtering dersom dette blir påkrevd gjennom aktuell lovgivning, eller hvis vi vurderer det som nødvendig å samarbeide i en juridisk prosess i forbindelse med krav eller handlinger som utføres på lovbakgrunn, eller for å beskytte rettighetene til Nestlé Group eller dets kunder samt allmennheten.

Vi kan, ved enkelte begrensede forhold, sende personopplysninger til mulige oppkjøpere av aktuelle deler av Nestlés forretninger, men dette forutsetter at (1) vi har sikret ved kontrakt at informasjonen behandles sikkert, og (ii) at Nestlé overholder aktuell lokal lovgivning ved en slik oversending.

Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger som du har sendt oss?

I flere land har du rett til å be firmaer (som Nestlé) om å fortelle deg hvilke personopplysninger de har lagret. Enkelte lands lover kan kreve at du betaler en liten avgift for dette. Du kan også få slettet, rettet eller revidert personopplysningene dine ved å sende en e-post til [email protected] eller ringe på telefon 800 80 730.

Hvilke land blir personopplysninger sendt til, og hvorfor?

Nestlé er et verdensomspennende firma, og personopplysninger kan overføres på tvers av landegrenser. De kan sendes til land med andre lover for opplysningsvern enn det landet du sendte personopplysningene fra. Personopplysningene kan også bli overført mellom ulike firmaer i Nestlé Group som befinner seg i ulike land. Nestlé tar de nødvendige forhåndsregler for personvern ved overføring og hos enheten som mottar opplysningene.

Serveren som dette nettstedet ligger på, kan befinne seg utenfor landet du besøkte nettstedet fra. Vår hovedleverandør for vertstjenester for de fleste Nestlé-nettsteder er i USA. Denne leverandøren skal etter kontrakten sikre en høy standard på personvernet, og det kreves blant annet at leverandøren kun handler etter Nestlés instruksjoner, og regelmessig implementerer alle tekniske tiltak som er nødvendige, for å sørge for sikkerheten til personopplysningene.

NESTLÉS RETNINGSLINJER - INFORMASJONSKAPSLER («sporingsteknologi»)

Hvorfor og hvordan benytter Nestlé informasjonskapsler?

Nestlé bruker sporingsteknologi (informasjonskapsler) til å samle ulike personopplysninger, som nettleser og operativsystem, nettsiden du ble referert fra, hvordan du navigerer på nettstedet, domenet til Internett-leverandøren osv., for å lære hvordan besøkende bruker dette nettstedet. Informasjonskapsler hjelper oss med å tilpasse nettstedet etter dine behov.

Nestlé lagrer all informasjon som samles inn med informasjonskapsler i et format som ikke kan knyttes til deg som person. Informasjon som hentes via informasjonskapsler, deles aldri med noen utenfor Nestlé Group eller designerte tredjeparter. Den blir ikke brukt til ubedt kontakt.

Informasjonskapsler på datamaskiner inneholder ikke navnet ditt, bare en IP-adresse. Så snart brukerens økt er avsluttet, er ikke informasjonen i informasjonskapslene lenger tilgjengelige for Nestlé.

Kontroller at datamaskinens innstillinger stemmer overens med ditt ønske om å godta eller ikke godta informasjonskapsler. Du kan angi at nettleseren skal varsle deg før den godtar informasjonskapsler, eller du kan angi at den skal avvise alle forespørsler om dette. Det kan hende du ikke kan bruke alle funksjoner på nettstedet hvis du ikke godtar informasjonskapsler.Du kan finne ut hvordan du gjør dette ved å klikke på nettleserens «hjelp»-knapp. Du kan bruke mange deler av dette og andre av Nestlés nettsteder uten nformasjonskapsler. Hvis du bruker ulike datamaskiner på ulike steder, må du sikre at nettleserne på hver av dem har de innstillingene du ønsker.

E-markedsføring: Hva er SPAM, og hvordan forholder Nestlés seg til spam-e-poster?

Spam vil si uønskede henvendelser med reklame eller markedsføringmateriell, som sendes til deg uten ditt samtykke.

Nestlé sender IKKE SPAM-e-poster. Nestlé bruker ikke personopplysninger (inkludert e-postadresser) til direkte markedsføring eller oppfølging, med mindre du gir oss tillatelse. Dette kalles et OPT-IN samtykke eller ja-krav samtykke.

Nestlé deler heller ikke personopplysninger med noen tredjepartsfirmaer (utenfor Nestlé Group) som kommer til å bruke e-postadressen din til å sende deg spam. På Nestlés nettsteder kan du velge å motta markedsføringsmateriell på e-post. Du får muligheten til å avslutte dette i hver e-post Nestlé sender deg.

Hvis du mener at du har mottatt SPAM fra et firma i Nestlé Group, ber vi om at du kontakter oss snarest på oppgitt adresse. Du finner detaljert informasjon om adresser under spørsmål 5: Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du har sendt oss?

Hvor lenge beholder Nestlé personopplysninger?

Nestlé kan lagre personopplysninger du sender oss via dette nettstedet i f.eks.kundehåndteringsdatabasen. Nestlé Group beholder kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne svare på spørsmål og løse problemer, tilby nye og bedre tjenester og overholde aktuelle lovpålagte krav. Dette vil si at vi beholder personopplysninger i en rimelig periode etter at du har sluttet å bruke Nestlés tjenester eller dette nettstedet. Etter denne perioden blir personopplysningene slettet fra alle systemer i Nestlé Group.

Vi minner om at du har rett til å få denne informasjonen slettet når som helst. Se underspørsmål 5 :Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du har sendt til oss?

Hva er Nestlés retningslinjer for barn som bruker og kommuniserer med nettstedene våre?

Vi mener at det er svært viktig at barnas personvern beskyttes på nett, og oppfordrer foreldre og foresatte til å tilbringe tid sammen med barna når de surfer, for å delta i og overvåke aktivitetene deres på nett.

Vi samler ikke inn personopplysninger fra barn under 18 år med vitende, med unntak av på enkelte nettsteder for barn. På disse nettstedene samler vi inn personopplysninger i henhold til lokal lovgivning og retningslinjer som gjelder barns personvern. Hvis foreldre eller foresatte tillater at barn sender inn personopplysninger, kommer vi kun til å be barna om personopplysningene som trengs for å delta i programmet barnet registrerer seg for.

Nettsteder for Barn:

Merknad til barn under 18 år:

Hvis du er under 18 år, anbefaler vi at du snakker med foreldrene dine eller foresatte FØR du oppgir noen form for personlig informasjon på Nestlés nettsteder. Hvis det er noe du ikke er sikker på at du forstår i denne delen, bør du be foreldre eller foresatte om hjelp.

Merknad til foreldre med barn under 18 år:

Vi anbefaler at foreldre/foresatte kontrollerer og overvåker barnas bruk av e-post og andre nettaktiviteter med jevne mellomrom.

Pass på at barnet ikke gir oss informasjon på nett som kan brukes til å identifisere det, uten din tillatelse.

Alle besøkende under 18 år vil bli bedt om å oppgi e-postadressen til foreldre eller foresatte. Vi ber om dette slik at vi kan sende foreldre eller foresatte en kopi av alle e-poster vi blir bedt om å sende til barna.

Du kan når som helst kontrollere barnets personopplysninger på nett, og få endret eller slettet dem. Du kan alternativt be oss om å slette barnets personopplysninger ved å sende oss et skjema for sletteforespørsler per e-post eller telefon til adressen i kontaktinformasjonen ispørsmål 5 :Hvordan kan du se, kontrollere, endre eller slette personopplysninger du har sendt oss?

Har Nestlé linker til nettsteder som tilhører tredjeparter, og hva skjer med personopplysningene når jeg klikker på lenken?

Nestlé har linker til andre nettsteder for å gi deg muligheten til å se over relevant og interessant informasjon som har med Nestlé å gjøre. Disse nettstedene er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av denne Personvernerklæringen. Hvis du går til andre nettsteder via inkene vi gir deg, kan eierne av disse nettstedene samle inn personopplysninger. Du bør kontrollere at nettstedenes Personvernerklæringer er tilfredsstillende før du sender inn noen personopplysninger. Nestlé prøver etter beste evne å sikre at alle nettsteder fra tredjeparter som vi linker til, tar forhåndsregler tilsvarende våre når det gjelder å beskytte personopplysninger. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig under noen lovgivning for aktiviteter, personvern eller overholdelse av personvern for disse tredjepartene.

Hva skjer med personopplysningene mine når jeg sender en e-post med en nettside fra Nestlé til noen andre?

Enkelte av nettstedene våre kan gi deg muligheten til å sende en nettadresse til andre. Denne funksjonen krever at du oppgir din egen e-postadresse og/eller e-postadressene til de du vil sende nettsiden til. E-postadresser vi samler inn via denne funksjonen, blir ikke brukt til noe annet enn å utføre denne sendingen. Ingen av e-postadressene blir lagret, og de slettes så snart forespørselen er utført.

Hva skjer med personopplysningene mine hvis jeg deltar i en nettbasert meningsmåling fra Nestlé på dette nettstedet?

I blant kan vi be besøkende på nettstedet om å svare på meningsmålinger. Disse er vanligvis knyttet til innholdet på nettstedet, Nestlés produkter og produktkategorier. Vi kan be om alder eller aldersgruppe, kjønn og/eller annen informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg personlig. I disse spørreundersøkelsene kan vi legge ved informasjon fra informasjonskapsler, men vi ber ikke om informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Personopplysningene vi samler inn, blir ikke knyttet til noen personopplysninger du eventuelt har gitt oss tidligere. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med meningsmålinger og spørreundersøkelser, brukes kun internt i Nestlé, men oppsamlet/aggregert informasjon (som ikke kan knyttes til enkeltpersoner) kan bli delt med andre.

Kan Nestlé endre vilkårene i denne Personvernerklæringen?

Nestlé kan i enkelte tilfeller endre og rette på denne Personvernerklæringen. Vi ber om at du kontrollerer denne Personvernerklæringen med jevne mellomrom for å lese om endringene og hvilken påvirkning de kan ha på deg.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om rettslige spørsmål rundt Nestlés nettsted, mine egne lovfestede rettigheter og mitt eget ansvar?

Nestlé opererer fra Sveits, og lovene som gjelder for dette nettstedet, er sveitsiske lover. Hvis du vil vite mer, kan du lese vilkårene for Nestlés nettsted , som du finner ved å klikke på denne lenken.

På hvilken adresse kan jeg kontakte Nestlé hvis jeg har andre spørsmål om personopplysningene mine?

Ved henvendelser vedrørerende NESCAFÉ Dolce Gusto, vennligst kontakt:

Nestlé Forbrukerkontakt
Tlf.: 800 80 730
E-post: [email protected]
Nestlé Forbrukerkontakt
Postboks 683 Skøyen
0214 Skøyen

Henvendelsen din vil bli besvart innen tre arbeidsdager, så langt det lar seg gjøre.

Hvilke uttrykk har bestemt lovmessig betydning i Nestlés Personvernerklæring?

Personopplysninger betyr opplysninger vurderinger som gjelder deg som en fysisk person, og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte. (På nettsteder utgjør dette vanligvis minst e-postadressen din).

Behandling av Personopplysninger vil enhver handling eller sett av handlinger som utføres med personopplysninger, automatisk eller manuelt, inkludert innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, innhenting, lesning, bruk, deling via overføring, oppdeling eller annen tilgjengeliggjøring, organisering eller sammensetting, blokkering, sletting eller ødeleggelse (dvs. alt Nestlé kan gjøre med eller i personopplysningene du sender oss).

Behandlingsansvarlig er som på egen hånd eller i samarbeid avgjør formålet og hvilke hjelpemidler som skal brukes for behandling av personopplysninger (dvs. Nestlé-enheten som driver dette nettstedet og samler inn personopplysninger). Her er dette Nestlé SA.

Tredjeparter er i denne personvernerklæringen ethvert firma som ikke er kontrollert av Nestlé SA, gjennom direkte eller indirekte eierskap.

Nestlé og Nestlé Group er i personvernerklæringen Nestlé SA og alle datterselskaper (der Nestlé SA har kontrollen gjennom direkte eller indirekte eierskap), avhengig av kontekst.

VIKTIG: Hvorfor må jeg godta vilkårene i denne Personvernerklæringen?

Nestlé er et verdensomspennende firma som bruker Internett til å samle inn og behandle personopplysninger. Dette inkluderer blant annet at personopplysninger behandles og overføres på tvers av landegrenser.

Denne Personvernerklæringen gir deg all informasjon du trenger (lett tilgjengelig) for å ta et informert valg om du vil bruke dette nettstedet og sende personopplysninger til Nestlé.

Når du surfer på dette nettstedet og kommuniserer med oss elektronisk, godtar du derfor at vi behandler indirekte personopplysninger fra deg (informasjonskapsler, tilkopling og systeminformasjon) som angitt i denne Personvernerklæringen.

Hvis du ber oss om å utføre en bestemt tjeneste for deg (f.eks. deltakelse i en konkurranse, abonnement på nyhetsbrev eller ny produktinformasjon osv.), trenger vi ytterligere direktepersonopplysninger (navn, adresse, e-postadresse) fra deg. Vi ber deg da om tillatelse om å samle inn og bruke disse personopplysningene. Disse personopplysningene blir kun brukt til de formålene som var intensjonen da du ga dem til oss.

Hvis du har noen spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du kontakte Nestlé på adressen som er oppgitt under spørsmål 17, så hjelper vi gjerne med å svare på dem.

Copyright © Société des Produits
SA 2005