​​

Drektight og fødsler

  • Rier og fødsel

    Hunder er bedre utstyrt til å takle det enn vi er. Sørg for at hun har det komfortabelt, hold øye med henne i god avstand, og grip bare inn dersom noe går veldig galt – som er usannsynlig. Rådfør deg med veterinæren så snart som mulig dersom du er bekymret for noe.

    MER INFORMASJON

  • Hva du må se etter under riene

    De fleste drektigheter forløper uten problemer, og hunder er generelt ypperlige mødre. Selv om det er svært sjelden noe går galt, er det likevel en god idé å holde øynene åpne og vite hvordan du kjenner igjen et problem dersom det oppstår. Er du bekymret for hunden under drektigheten, riene eller fødselen, må du kontakte veterinæren med det samme. Forbered deg ved å innhente mer informasjon på Norsk Kennel Klubs nettsider og snakk med avlere som har erfaring! Husk at det ikke er lov å transportere en drektig tispe mer enn 50 km de to siste ukene av drektighetstiden (med mindre det er en nødssituasjon).

    MER INFORMASJON