Purina GOURMET julekalender regler og vilkår.

Generell informasjon om konkurransen

GOURMET Julekalender åpner 01.12.2016. I løpet av konkurranseperioden blir det gjennomført en trekning hver dag, premiene blir offentliggjort i dagens luke. Deltageren får kun tilgang til den aktuelle dagen.

1. Organisator

Nestlé Purina PetCare

2. Hvem kan delta

Alle privatpersoner som oppgir sin kontaktinformasjon kan delta, med unntak av organisatorens ansatte, samt ansatte hos bedrifter som er tilknyttet kampanjen, og deres familiemedlemmer. For å kunne delta må kontaktinformasjonen være korrekt utfylt og adressen må være i Norge. Besvarelse av det åpne spørsmålet i forbindelse med kontaktinformasjonen er påkrevd for å delta. Svaret på det åpne spørsmålet vil ikke påvirke resultatet i trekningene. Deltageren må være minimum 18 år.

3. Konkurranseperioden

Konkurransen består av 24 lotterier. Konkurranseperioden begynner 01.12.2016 og slutter 24.12.2016. I løpet av konkurranseperioden blir det gjennomført en trekning hver dag, deltagelse i den enkelt trekningen er kun tilgjengelig de gitte 24 timene. Deltagelse som mottas etter at den aktuelle dagens konkurranse er stengt, vil ikke tas med i trekningen. Vinneren av hver enkelt dags trekning vil bli kontaktet personlig: Vinnerens navn (fornavn, første forbokstav i etternavn, og poststed) vil bli offentliggjort i løpet av januar 2017 på purina-gourmet.no eller på Purina GOURMET's Facebook-side.

4. Premier

Premie eller premier vil bli tildelt hver dag. Den spesifikke premien og dens verdi er opplyst daglig.Premiene kan avvike noe fra bildene vist på konkurransesiden. Hver dag vil 3 stk premier bli utdelt, med unntak av 2.12., 11.12., 19.12., 23.12 og 24.12 der 1 stk premie blir trukket. Premiene vil bli fordelt hver dag etter at konkurranseperioden er avsluttet. Premien eller premiene kan ikke veksles inn i penger. Organisatoren vil sende ut premier per post. Skulle premien bli returnert til avsender på grunn av mangelfull eller feil informasjon, ikke avhentet post, eller annet hinder for leveransen, eller om deltageren har handlet i strid med disse regler og vilkår, eller på annen måte opptrådt feilaktig i forhold til gjeldende lovverk, blir deltagelsen avslått. Premier som blir returnert vil ikke bli trukket eller tildelt på nytt. Deltagere som ankommer konkurransen etter at konkurranseperioden er avsluttet vil ikke bli vurdert. Deltageren er ansvarlig for å bekrefte sin deltagelse innenfor konkurranseperioden. Organisatoren er ikke ansvarlig for teleinformatikk eller andre hindringer for deltagelse, eller feil i deltagelsen.

5. Organisatorens ansvar

Organisatoren er ikke ansvarlig for noen form for skade forårsaket av premier etter mottagelse av disse. Ansvaret til organisatoren overgår ikke verdien eller mengden av prøver nevnt i disse regler og vilkår. Alle vareprøve-mottagere fritar organisatoren, dens samarbeidspartnere, administratorer, distribusjonskanaler og ansatte for alt ansvar for skade forårsaket, påstått forårsaket, eller antagelig forårsaket av deltaglse i konkurransen, mottagelse eller bruk av konkurransens premier. Ansvarsfritaket fritar likevel ikke organisatoren for rettighetene deltageren har som konsument. Ved å delta i denne konkurransen binder deltageren seg til disse regler og vilkår, samt til organisatorens beslutninger. Organisatoren forbeholder seg retten til å endre regler og vilkår under og etter konkurransen.

6. Feilaktig deltagelse

Ulovlig eller på annen måte feilaktig deltagelse vil bli avslått. Skulle organisatoren ha grunn til å betvile en deltager, eller deltagerens motiv, har oganisatoren rett til å nekte deltagelse. I tilfeller der deltagelse blir avslått eller nektet, står ikke organisatoren ansvarlig for å refundere noen kostnader tilknyttet deltagelsen.

7. Bruk av personlig informasjon i direkte markedsføring

De personlige opplysningene som er samlet inn i forbindelse med konkurransen kan bli brukt i Nestlé Purina PetCare's direkte markedsføring, dersom deltageren har gitt tillatelse til dette i løpet av konkurransen. Å tillate mottagelse av direkte markedsføring er ikke et premiss for deltagelse eller premiering. Inneholdet i den direkte markedsøringen er relatert til dyremat og Nestlé Purina Petcare's kampanjer. Direkte markedsføring kan enkelt unngås, dersom man følger instruksjonene som er synlige i hver direkte markedsførings-melding. Alle personer som har gitt sitt samtykke til å motta direkte markedsføring har muligheten til å kontrollere og endre sin kontaktinformasjon ved å kontakte Nestlé Purina PetCare's kundeservice. Den personlige informasjonen vil ikke bli delt med tredjepart. Nestlé Purina PetCare - forbrukerkontakt@no.nestle.com - Postboks 683 Skøyen, 0214 Oslo.