Purina GOURMET julekalender regler og vilkår.

GOURMET-klubbenvilkår og betingelser

 1. Organisator

 NestléPurina PetCare

 2. Kvalifikasjon for deltagelse

 Alleprivatpersoner som fyller inn sin kontaktinformasjon i kontakt-skjemaet kan bli med i GOURMET-klubben, med unntak av organisatorens ansatte, og ansatte i organisatorens tilknyttede selskaper, samt deres familiemedlemmer. For å bli medlem i GOURMET-klubben, må kontaktinformasjonen fylles inn korrekt. Medlemmene må være minimum 18 år gamle.

 3. GOURMET-klubbens innhold

 Medlemmenei GOURMET-klubben vil motta nyhetsbrev som inneholder informasjon om blant annet, produkter, konkurranser og kampanjer som angår Nestlé Purina GOURMET kattemat. GOURMET-klubbens medlemmer kan også motta direkte markedsføringsmateriell, og produktprøver per post.

 For å kunnesende ut nyhetsbrev og produktprøver, har Nestlé Purina’s markedsføringspartner Better Business Office Oy et register med GOURMET-klubbens medlemmers fornavn, etternavn, postadresse og epost-adresse. Direkte markedsføring kan enkelt slås av ved å følge instruksjonene som er synlige i hvert enkelt nyhetsbrev.  Alle som har samtykket til å motta direkte markedsføring, har muligheten til å sjekke og om nødvendig fjerne deres kontaktinformasjon fra registeret ved å kontakte Nestlé Purina PetCare’s kundeservice.

 SkulleGOURMET-klubbens medlemmer motta produktprøver, kan ikke den enkelt mottager påvirke hvilket produkt de vil motta, med mindre annet er opplyst. Vareprøvene kan ikke byttes i penger. Skulle vareprøvene bli returnert til avsender på grunn av feil informasjon eller andre leveringshindringer, eller om deltageren har opptrådt i strid med disse vilkår og betingelser, blir ikke varen sendt på nytt.

 Både detdigitale nyhetsbrevet og forsendelser per post blir sendt i forhold GOURMET-klubbens register.  Ansvaret for å sende inn sin påmelding/deltagelse i GOURMET-klubben, ligger hos deltageren. Organisatoren er ikke ansvarlig for telekommunikasjon, tekniske problemer hos den enkelt deltager, eller andre hindringer hos den enkelte som står i veien for deltagelse.

 4.Organisatorens ansvar

 Organisatorener ikke ansvarlig for noen form for skade forårsaket av direkte markedsføringsmateriell, vareprøver eller andre forsendelser, digitalt eller fysisk, etter at kommunikasjonen er mottatt av deltageren.  Alle mottagere av nevnte meldinger/forsendelser, prøver eller markedsføringsmateriell, fritar organisatoren og alle dens samarbeidspartnere deltagende i kampanjen, for alt ansvar for skade forårsaket av, direkte eller indirekte, deltagelse i GOURMET-klubben. Videre gjelder forbrukernes regelmessige rettigheter.

 Ved å væremed i GOURMET-klubben, samtykker deltagerne til å følge disse vilkår og betingelser, og organisatorens beslutninger. Organisatoren forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser. Organisatoren forbeholder seg retten til å avslutte GOURMET-klubben, eller endre dens innhold, dersom tekniske problemer, bedrageri, eller andre situasjoner oppstår som gjør GOURMET-klubben ulønnsom eller upraktisk for organisatoren.

 5. Bruk av personlig informasjon i direkte markedsføring

 Depersonlige opplysningene som er samlet inn i forbindelse med konkurransen kan bli brukt i Nestlé Purina PetCare's direkte markedsføring, dersom deltageren har gitt tillatelse til dette i løpet av konkurransen.  Å tillate mottagelse av direkte markedsføringer ikke et premiss for deltagelse eller premiering.  Inneholdet i den direkte markedsøringen errelatert til dyremat og Nestlé Purina Petcare's kampanjer.  Direkte markedsføring kan enkelt unngås,dersom man følger instruksjonene som er synlige i hver direkte markedsførings-melding.  Alle personersom har gitt sitt samtykke til å motta direkte markedsføring har muligheten til å kontrollere og endre sin kontaktinformasjon ved å kontakte Nestlé Purina PetCare's kundeservice.  Den personligeinformasjonen vil ikke bli delt med tredjepart. Nestlé Purina PetCare - forbrukerkontakt@no.nestle.com - Postboks 683 Skøyen, 0214 Oslo.