Villkår og regler

Vi ber deg om å lese gjennom vilkår og regler nøye.

1. Refundering er tilgjengelig og mulig for personer over 18 år, bosatt i Norge, unntatt ansatte i Nestlé og deres nærmeste familie, og samt personer tilknyttet Nestlé gjennom sitt virke. Tredjeparts søknad om refusjon vil ikke bli godkjent.

2. Kattemat kvantiteten som er satt som minimum for deltagelse i programmet/kampanjen, er basert på anbefalt, gjennomsnitt fôr-mengde for en katt, over tre uker. (Besøk www.purinaone.no for å lese mer om fôr og retningslinjer.)

3. For å oppnå en synlig forskjell og resultater, må deltakerne fôre sin katt KUN med Purina One, i 3 uker. (21 sammenhengende dager.)

4. Tilbudet gjelder alle PURINA ONE 800g pakker, ekskludert er mat beregnet på kattunger.

5. Internett-tilgang og printer er påkrevet. Deltagere må besøke www.purinaone.no, skrive ut søknaden, og fullføre denne offline. Refusjon krever også at søkeren opplyser om sitt mobiltelefonnummer, samt laster ned app’en «VIPS», og sørger for at denne er tilknyttet riktig bankkonto. Alle tilbakebetalinger vil gjøres gjennom «VIPS». «VIPS» er gratis å laste ned. 

6. Tilbudet er begrenset til én refusjonssøknad per bostand.

7. Kun korrekt utfylte og gyldige søknader vil bli godkjent. Kvitteringene kan ikke returneres. En gyldig søknad inneholder:
*Utfylt, originalt søknadsskjema
*15+ ords uttalelse, som forklarer hvorfor du ikke kunne se en forskjell på din katt
*Gyldige, originale kvitteringer, som viser kjøp av minimum 2 stk 800g PURINA ONE pakker, som beskrevet i punkt 4 (bilder av kvitteringer, scannet kvittering eller andre kopier av kvitteringer aksepteres ikke)
*Originale, tomme forpakninger av det aktuelle PURINA ONE -produktet.

8. Send refusjonssøknaden med alle feltene fylt ut til mottager:
Cuma AS
Sognsveien 75A
0855 Oslo

9. Siste mulige dato for innsendelse av refusjonssøknad er 1. april 2016, eller tre måneder etter kjøpsdato på kvitteringen. Nestlé og Cuma AS tar ikke ansvar for bortkomne søknader, forsinkelse under forsendelse, eller skadet/ødelagt post. Bevis for postet søknad er ikke bevis for mottatt søknad.

10. Norske innbyggere vil motta full tilbakebetaling opptil 140 NOK.

11. PURINA ONE -pakker som er kjøpt gjennom kvantumstilbud, eller andre typer tilbud, vil bli refundert basert på den faktiske, betalte prisen, ikke prisen på PURINA ONE utenom eventuelle tilbud.

12. Nestlé og Cuma AS vil kun refundere kjøpsbeløp gjennom smart-telefon appen «VIPS».

13. For å delta i denne kampanjen/programmet, må deltageren godta disse vilkårene.

14. Avsenderen av kampanjen/programmet forbeholder seg retten til å avslutte denne etter eget ønske når som helst, uten særskilt varsling til den enkelte deltager, dersom omstendighetene gjør dette uunngåelig.

15. Avsenderens beslutning er endelig og ufravikelig. 

16. Alle spørsmål relatert til kampanjen/programmet, rettes til: anette@cuma.no

17. Deltagernes informasjon vil kun bli brukt med hensikt om å administrere denne kampanjen/ dette programmet, med unntak av de som har godtatt og valgt å motta fremtidig kommunikasjon fra Nestlé, eller andre tilknyttede selskaper. Nestlé vil ikke videreformidle deltagerens opplysninger til tredjepart, uten samtykke fra deltageren selv.

18. Avsenderen forbeholder seg retten til å verifisere alle søknader, inkludert men ikke begrenset til å spørre om adresse og detaljer om deltagerens identitet - samt avslå søknaden der det foreligger grunnlag for å tro at reglementet er brutt, eller der det foreligger mistanke om mislighold fra deltagerens side. Avsender fatter disse beslutningene, endelig og ufravikelig.