Forebygge parasittinfeksjon: Forebyggende tiltak mot parasitter hjemme

Mens vi elsker å dele hjemmet vårt med katten, er kattens parasitter ikke like velkomne! Mens mange av kattens parasitter er spesifikke for katten, kan enkelte også være skadelige for mennesker. Derfor er det viktig for både mennesker og katter å iverksette tiltak for å forebygge parasittinfeksjoner.

Hva er parasitter?

En parasitt er per definisjon "en organisme som lever av og snylter på en annen vertsart, og forårsaker skade på verten". Vanlige parasitter hos katter omfatter eksterne parasitter slik som lopper og flått, og interne (tarmparasitter) parasitter slik som spolorm og bendelorm.

Hvordan kommer de seg inn i hjemmet?

Lopper og flått finner veien inn i hjemmet godt gjemt i kattens pels (eller pelsen til hunder eller andre katter som kommer på besøk). Du kan også selv ta med lopper hjem, både på sko og klær. Lopper legger egg som kan ligge i dvale i gulvteppene i flere måneder før de klekker ut og finner veien til kjæledyret ditt.

Flått lever i langt gress og fester seg til katter som går gjennom gresset. De kan se ut som små vorter når de har festet seg til katten. Enkelte flått kan overføre sykdom slik som Lymes syndrom. De fleste flåttartene lever bare på katten, og vil ikke infisere hjemmet.

Spolorm kan smitte katten når den får i seg ormeegg fra et sted som har blitt tilsølt med avføring fra katter, eller når den spiser en gnager som er infisert med spolorm. Katter kan også få spolorm fra moren gjennom morsmelken.

Bendelorm smitter katter enten når den spiser en smittet gnager etter jakt, eller gjennom smittede lopper når den vasker seg.

Hva kan jeg gjøre for å forebygge dette?

Du får de beste loppe- og flåttmidlene til forebygging hos veterinæren. “Spot on”-behandlinger som påføres bak i nakken er svært populære fordi de er enkle å bruke, men andre behandlingstyper sik som piller eller spray er også tilgjengelig. Hvis katten din allerede har lopper, må du også behandle huset med et insektmiddel i sprayform. Følg instruksjonene nøye og spray aldri insektmiddelet på katten eller i nærheten av et akvarium, da dette kan være skadelig. Hvis katten din allerede har fått flått, kan denne fjernes ved hjelp av et flåttpinsett. Du må aldri dra ut flåtten, da munndelen kan sitte igjen i kattens hud og føre til infeksjon.

Tarmparasitter: Katten vil trenge regelmessig behandling med ormekurer fra veterinæren for å forhindre tarmparasitter. Fordi spolorm i utgangspunktet overføres fra moren, trenger kattunger ormekur i tidlig alder (fra 3 ukers alder). Hvis katten har lopper eller jakter mye, må den også behandles mot bendelorm. Den gode nyheten er at mange ormekurer behandler begge ormetypene samtidig, så du bare trenger ett middel! Be veterinæren om å anbefale ormekur og behandlingsintervaller for katten din.

Bør jeg holde katten innendørs?

FINN DE RETTE PRODUKTENE FOR KATTEN DIN