1 av 4 katter omplasseres i løpet av livet

Purina oppklarer vanlige misforståelser for å oppmuntre flere til å vurdere adopsjon av hjemløse katter

Myte 1

Hjemløse Katter har vanskelige personligheter

Myte 2

Hjemløse katter er ikke kjærlige

Myte 3

Hjemløse Katter har vanskelige personligheter

Vi tror at #WeAreBetterWithPets