perros
SAMFUNNET

FREMME ANSVARLIG KJÆLEDYRHOLD MED PROGRAMMER FOR BARN

Vårt mål

Innen 2023 vil 2 000 000 barn ha deltatt i våre programmer for ansvarlig kjæledyrhold.

40

Hva vi har oppnådd hittil

40 % oppnådd

Per 2018 har har 737 164 barn i Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland, Sveits, Russland og Spania fått opplæring om ulike aspekter av ansvarlig kjæledyrhold gjennom programmene våre. Programmene våre er tilgjengelig både for klasserom, i enkelte tilfeller ved bruk av godt opplærte og sosialiserte hunder, og på nettet, slik at så mange barn som mulig kan lære om ansvarlig dyrehold.

Vårt synspunkt

I Purina tror vi at livet blir rikere når mennesker og kjæledyr knytter bånd med hverandre, og at det finnes mange fordeler med å eie kjæledyr. Barna våre er neste generasjon av dyreeiere, og det er viktig at de ser fordelene med det å ha kjæledyr og forstår hvordan de best skal oppføre seg rundt dem. Kjæledyr lærer barna verdifulle ting om ansvar, å vise kjærlighet og respektere grenser.

Vi ønsker å sikre at så mange barn som mulig i Europa lærer om ansvarlig dyrehold, alt fra hvordan man nærmer seg et kjæledyr, forstår atferden deres, viser omsorg, fôrer og steller dem, slik at de kan bli ansvarlige kjæledyreiere i fremtiden.

Erfaringen med det å være sammen med kjæledyr kan være spennende og vekke sterke følelser, spesielt for barn.

Eksisterende programmer

Over hele Europa har en rekke land drevet vellykkede programmer for ansvarlig dyrehold mange år allerede.

Det italienske dyrevelferdsorganet "Scuola di Petcar" har vært aktivt i 10 år og lært opp omlag 250 000 barneskoleelver og familiene deres om fordelene ved ansvarlig kjæledyrhold.

Vi har lignende programmer i land som Frankrike, Russland og Tyskland, for å nevne noen.

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell.

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, våre lokalsamfunn og planeten.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Andre Mål