perros
KJÆLEDYR

INNOVASJON SOM FORBEDRER KJÆLEDYRS HELSE OG VELVÆRE

Våre mål

Fra 2018 til 2020 vil vi lansere 14 nye produkter som har fokus på å forbedre kjæledyrs helse og velvære.

50

Hva vi har oppnådd hittil

I 2016 satt vi oss som mål å lansere 16 nye produkter innen utgangen av 2017 som fokuserte på å forbedre kjæledyrs helse og velvære. Vi lovte også å dele forskningen vår ved å publisere artikler i vitenskapelige tidsskrifter fire ganger i året.

Faktisk lanserte vi 16 nye produkter i løpet av denne perioden og publiserte 17 artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

Blant disse nye produktene var Purina® DENTALIFE® som bekjemper tannhelseproblemer som plager 4 av 5 hunder, og Purina®ONE® Bifensis, en ernæringsformel basert på gunstige bakterier som har en dokumentert effekt på katters naturlige forsvar og antistoffproduksjon. Alle disse produktene støttes av våre ernæringseksperter og veterinærer; vitenskapsfolk som satser på innovasjon og ernæring av høy kvalitet.

Vi har røtter tilbake til 1800-tallet, men vår lidenskap for stadig bedre ernæring for kjæledyr fortsetter i dag med våre fornyede mål om å levere 14 nye produkter dedikert til å forbedre kjæledyrs helse og velvære innen 2020. I 2018 har vi allerede lansert 7 nye produkter.

Vårt synspunkt: Purina, Forskning og Ernæring

Vi er et selskap av kjæledyreiere og kjæledyrelskere, fra våre forskere og ernæringseksperter til våre markedsførings- og salgsfolk. Vi engasjerer oss i forståelsen av kjæledyrs ernæringsmessige, atferdsmessige og sosiale behov og fokuserer på å gjøre alt vi kan for at de skal være sunne og lykkelige.

Vi har en grunnleggende tro på at vitenskapelig bevist ernæring av høy kvalitet er essensielt for kjæledyrs velvære. Det er derfor vi helt fra selskapet vårt ble stiftet og videre i alt vi gjør, har holdt løftet om å tilby ernæring av høy kvalitet med vitenskapelig dokumenterte resultater. I Purina har ernæring hovedrollen.

Som en av verdens ledende dyrefôrprodusenter har vi gjort betydelige investeringer i forskning, innovasjon og forståelse av kjæledyr. Vi har et ansvar overfor kjæledyrene og deres eiere om å bruke denne kunnskapen, forskningen og utviklingsekspertisen vår til å tøye grensene og fortsette å utvikle produktene våre, også for kjæledyr med spesielle behov og de som trenger foreskrevet ernæring fra veterinær.

Vi samarbeider med anerkjente kolleger og ledende veterinærer over hele verden og er begeistret over utsikten til å fremme innovasjon som gir viktige fremskritt innen kjæledyrs helse og velvære.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, våre lokalsamfunn og planeten.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Andre Mål