perros
KJÆLEDYR

INNOVASJON SOM FORBEDRER KJÆLEDYRS HELSE OG VELVÆRE

Våre mål

Fra 2020 til 2023 vil vi lansere 14 nye produkter som har fokus på å forbedre kjæledyrs helse og velvære.

100

Hva vi har oppnådd hittil

Vi har en lang og innholdsrik historie med nyskapning, og for oss er det en viktig prioritet å fortsette det nyskapende arbeidet for å forbedre kjæledyrenes helse og velvære. Fra vi for første gang kunngjorde målene våre i 2016, har vi allerede lansert 19 nye produkter, inkludert Purina® DENTALIFE® og Purina®ONE® Bifensis, og vi er publisert i 17 vitenskapelige tidsskrifter. Dermed har vi slått det opprinnelige målet vårt om 16 nye produkter i perioden 2016-2018. 

Fra 2018 til 2020 satte vi oss et mål om å lansere 14 nye produkter. I 2018 lanserte vi 7 nye produkter, og i løpet av 2019 ble det lansert ytterligere 16 produkter - altså til sammen 23 produkter, mot de 14 som var målet. 

I 2020 lanserte vi vår revolusjonerende innovasjon PRO PLAN® LIVECLEAR® på visse markeder. Dette produktet er det første og eneste kattefôret som reduserer allergenene som finnes i kattehår og -flass. Denne banebrytende maten er et resultat av over et tiår med Purina-forskning med mål om å finne en trygg, effektiv og kattevennlig tilnærming for å håndtere katteallergener. 

Ernæring er vår viktigste hjertesak, og det er bare én av de viktige måtene vi bidrar på når det gjelder å berike livene til kjæledyrene og menneskene som elsker dem.


 

liveclear

Vårt synspunkt: Purina, Forskning og Ernæring

Vi er et selskap av kjæledyreiere og kjæledyrelskere, fra våre forskere og ernæringseksperter til våre markedsførings- og salgsfolk. Vi engasjerer oss i forståelsen av kjæledyrs ernæringsmessige, atferdsmessige og sosiale behov og fokuserer på å gjøre alt vi kan for at de skal være sunne og lykkelige. 

Vi har en grunnleggende tro på at vitenskapelig bevist ernæring av høy kvalitet er essensielt for kjæledyrs velvære. Og det er derfor vi helt fra selskapet vårt ble stiftet og videre i alt vi gjør, har holdt løftet om å tilby ernæring av høy kvalitet med vitenskapelig dokumenterte resultater. I Purina har ernæring hovedrollen.

Vi har en grunnleggende tro på at vitenskapelig bevist ernæring av høy kvalitet er essensielt for kjæledyrs velvære. Det er derfor vi helt fra selskapet vårt ble stiftet og videre i alt vi gjør, har holdt løftet om å tilby ernæring av høy kvalitet med vitenskapelig dokumenterte resultater. I Purina har ernæring hovedrollen.

Som en av verdens ledende dyrefôrprodusenter har vi gjort betydelige investeringer i forskning, innovasjon og forståelse av kjæledyr. Vi har et ansvar overfor kjæledyrene og deres eiere om å bruke denne kunnskapen, forskningen og utviklingsekspertisen vår til å tøye grensene og fortsette å utvikle produktene våre, også for kjæledyr med spesielle behov og de som trenger foreskrevet ernæring fra veterinær.

Vi samarbeider med anerkjente kolleger og ledende veterinærer over hele verden og er begeistret over utsikten til å fremme innovasjon som gir viktige fremskritt innen kjæledyrs helse og velvære.

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell.

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, våre lokalsamfunn og planeten.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Andre Mål