Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

All ikke-organisk mat, enten det er for mennesker eller kjæledyr, kan inneholde rester av herbicider som glyfosat. Glyfosat er en av de mest brukte og godkjente herbicidene i verden. Det blir brukt i landbruket for å fjerne ugress og gress som konkurrerer med avlingene. Videre blir det benyttet i skogbruk, til vedlikehold av plener og av gartnere for å holde hagene fri fra ugress. Herbicider spiller også en viktig rolle ved håndtering av faren for mykotoksiner, idet de sikrer at kornåkrene ikke blir skadet av mugg når de utsettes for regn.
Det er ingenting som tyder på at lave nivåer av glyfosat i dyrefôr er skadelig på noen måte. Det er mulig at det finnes spor av glyfosat i produkter som dyrefôr. Imidlertid er det snakk om et ekstremt lavt innhold som ikke utgjør noen helsefare for dyr eller mennesker. I 2018 gjentok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin tidligere konklusjon om at glyfosat har liten eller ingen innvirkning på dyrehelse.

Måten glyfosat fungerer på, er at det blokkerer et enzym som er avgjørende for plantenes vekst. Spor av glyfosat er ofte blitt påvist i frukt, grønnsaker, drikkevann, overflatevann, avløpsvann, sedimenter, øl, te, korn, morsmelk og innendørs støv fra flere land. Myndighetene har vedtatt strenge regler for å sikre at avlinger som brukes i matvarer, er trygge. I kornavlinger, som bygg, mais og hvete, er det fastsatt grenser for å kontrollere bruken av alle typer herbicider, inkludert glyfosat.

I Purina er produktenes kvalitet og sikkerhet høyeste prioritet. Derfor, som en del av våre omfattende overvåkningstiltak for matsikkerhet og ingredienser, utfører vi omfattende testing av ingrediensene våre, inkludert glyfosatundersøkelser. Vi utfører daglig 1400 inspeksjoner gjennom hele prosessen. Våre prosedyrer for kvalitetskontroll er blant de strengeste som finnes, og de er i samsvar med, eller strengere enn, både lovpålagte krav og bransjekrav.