Faktaark om FIV (Feline AIDS)

Feline immunodeficiency virus (FIV) er en alvorlig virusinfeksjon hos katter. Selv om det ligner på HIV (AIDS) hos mennesker, er FIV artsspesifikk, noe som betyr at det bare kan overføres mellom katter, ikke til mennesker eller andre dyr.

Hva er FIV?

Feline immunodeficiency virus (FIV) er et lentivirus. Lentivirus karakteriseres av en langsom sykdomsutvikling, og infiserte katter kan derfor holde seg friske i mange år før de viser tegn på sykdommen. Når en katt har blitt infisert med FIV, er infeksjonen vanligvis permanent og kan ikke kureres.

Hvordan kan en katt få FIV?

FIV finnes i blod og spytt hos infiserte katter, men overlever ikke lenge utenfor kroppen og må være tilstede i høy konsentrasjon for å forårsake en infeksjon. Det sprer seg ikke lett fra katt til katt. Den vanligste smitteveien for FIV er gjennom et bitt fra en annen katt. Viruset som befinner seg i spyttet til den infiserte katten introduseres direkte i blodet til katten som blir bitt. Derfor er det ofte hannkatter som slåss som er mest utsatt for smitte. Da viruset ikke kan overføres gjennom fôr, matskåler, soveplasser eller hender, er det svært lite sannsynlig at viruset sprer seg blant katter som ikke slåss. En sjelden gang kan infeksjonen bli overført fra en smittet mor til kattungene, enten under fødselen eller gjennom morsmelken. Seksuell kontakt har liten betydning ved overføring av FIV.

Hvordan forårsaker FIV sykdom hos katter?

Mange katter som er smittet med FIV kan leve et lykkelig liv i lang tid, og hos enkelte katter vil smitten aldri forårsake klinisk sykdom.

FIV smitter celler i immunsystemet (hvite blodlegemer) forhindrer at disse fungerer normalt. Dette betyr at etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan bakterier som finnes i omgivelsene som under normale omstendigheter ikke forårsaker sykdom hos friske katter, føre til alvorlig sykdom hos katter med et svekket immunsystem grunnet FIV. Disse sekundære infeksjonene er ansvarlige for mange av kattesykdommene som er forbundet med FIV.

Selv om det ikke finnes tegn som er spesifikt knyttet til FIV vil typiske tegn omfatte:

  • • Vekttap
  • • Tretthet
  • • Feber
  • • Gingivitt og stomatitt (betennelse i tannkjøtt og munn)
  • • Forstørrede lymfekjertler
  • • Kronisk eller tilbakevendende sykdom i tarmen, luftveiene, øynene eller huden.
  • • Neurologisk sykdom (hos enkelte katter kan sykdommen berøre hjernen)

Hvilke behandlinger er tilgjengelig?

Hovedmålet ved behandling av FIV-positive katter er i første omgang å forhindre at infeksjonen sprer seg til andre katter, og deretter å sikre god livskvalitet for katten som er smittet. FIV-positive katter må kastreres og holdes innendørs for å redusere faren for slåssing og smitte. Det er svært viktig å opprettholde god helse gjennom vaksinasjon og regelmessig behandling mot lopper og innvollsorm, i tillegg til fôr av høy kvalitet. Ved å unngå rå mat reduserer du eksposisjonen til patogener som kan være skadelige for katten. Enkelte virushemmende legemidler som brukes hos mennesker med HIV (slik som interferoner og AZT) har også hatt virkning hos enkelte katter med FIV, men slike legemidler kan være dyre.

Det kan være vanskelig å får en FIV-positiv diagnose for katten, men med god forebyggende omsorg og støtte fra veterinæren kan de fleste katter med FIV leve et godt liv i mange år.

FINN DE RETTE PRODUKTENE FOR KATTEN DIN