Your Pet, Our Passion.
Off

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de mest presserende miljøutfordringene i dag. Matsystemer bidrar til 80 % av avskogingen på verdensbasis og står for 29 % av drivhusgassutslippene.  Dette er en problemstilling som krever umiddelbare tiltak, og vi er alle ansvarlige for å redusere skadevirkningene som produksjonsprosessene påfører miljøet. Vårt morselskap Nestlé har satt seg et tydelig mål om å oppnå null klimagassutslipp innen 2050. Som en del av Nestlé er vi også på god vei mot å minske miljøavtrykket fra vår virksomhet. 

 

Vi har til hensikt å redusere vårt fotavtrykk på miljøet, med en ambisjon om å ha netto nullutslipp av drivhusgasser innen 2050 samt å begynne en overgang mot regenerering av økosystemene i jord og hav.

Kerstin Schmeiduch, sjef for selskapskommunikasjon og bærekraft i Purina Europe.

Målet om netto nullutslipp av drivhusgasser er en viktig del av vårt bærekraftarbeid

Målet om netto nullutslipp av drivhusgasser er en viktig del av vårt bærekraftarbeid

Denne målsetningen krever betydelige endringer som kommer til å omforme hele vår virksomhet. Fremover vil vi konsentrere oss om fire hovedområder som vil bringe oss nærmere dette målet.

Ansvarlig innkjøp og regenerering

Ansvarlig innkjøp er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp. Dette innebærer blant annet at vi innfører nye måter å dyrke ingrediensene våre på. Men vi nøyer oss ikke med å redusere avtrykket vårt; vi vil også jobbe for å oppnå en mer regenerativ tilnærming.  

Infografisk verden og planter
Regenerativt landbruk
Som en del av vår innsats for bærekraft og netto nullutslipp, er vi også interessert i regenerering av ressurser. I denne forbindelse skal vi ikke begrense oss til bare å beskytte naturen. Det endelige målet er faktisk å skape lukkede systemer som aktivt fører naturressursene tilbake til jorden. Regenerering av økosystemene i jord og hav er en av våre forpliktelser, og vi har satt oss tydelige mål som skal være oppnådd innen 2030.
soil in a man's hands
Fordelene ved regenerativt jordbruk
Regenerativt jordbruk er en helhetsorientert jordbruksmetode hvor målet er å bevare og gjenopprette jordbruksområder og dets økosystem. Regenerativt jordbruk går ut på å gjøre jorden sunnere og mer fruktbar, og det innebærer en rekke positive virkninger. Blant annet å fange opp karbon fra atmosfæren og lagre den under bakken og som plantebiomasse. Dette fører til en reduksjon i utslipp av drivhusgasser og bidrar til at landbruksområder blir mer motstandsdyktige mot klimaendringer.
green algae in the ocean
Regenerering av havets økosystemer
På samme måte kan regenerering i havet bidra til å fjerne overflødig karbondioksid og andre forurensningskilder (bl.a. utslipp fra gjødsel), ved å fange opp utslipp i tang og lagre det i havbunnen.

Produksjon og logistikk

Det er ingen overraskelse at produksjon og logistikk står for mye utslipp av drivhusgasser. Vi er svært opptatt av hvordan vi fremstiller produktene våre, hvilken type energi vi bruker i fabrikkene våre, samt hvordan vi frakter produktene fra A til B. Alt dette inngår i vår målsetning om netto nullutslipp.

white lorry on the road
Effektiv produksjon og logistikk
Vi reduserer miljøavtrykket fra vår virksomhet gjennom tiltak som f.eks. at avfall til deponi for fabrikkene våre reduseres til null, og at vi sammen med våre leverandører vurderer muligheten for å bruke teknologi som kan bidra til å redusere klimagassutslipp. For eksempel undersøker vi metoder for å omdanne gass til elektrisitet ved hjelp av varmepumpeteknologi. Som en del av vårt bærekraftsarbeid bygger vi dessuten et mer effektivt logistikknettverk med større deponi og flere direkteleveranser, slik at produktene totalt sett tilbakelegger kortere avstander over vårt transportnettverk i Europa. Av andre tiltak kan blant annet nevnes bruk av teknologi for å fylle kjøretøy og en mer effektiv planlegging av transport, hvor vi i økende grad går over til å bruke reiseruter med lavere utslipp, som tog og båt. Via Nestlé har vi sluttet oss til European Clean Truck Alliance, som jobber med å redusere klimaavtrykket fra lastebiltransport i Europa.
solar wind farm
Fornybar elektrisitet
Alle Purinas fabrikker i Europa benytter allerede 100 % fornybar elektrisitet.
Fornybar elektrisitet kan skapes gjennom en rekke ulike kilder, blant annet vind-, sol- og vannkraft. Våre fabrikker kjøper fornybar elektrisitet på mange forskjellige måter.

Forandring av produktporteføljen

Ingrediensene vi bruker, er de største syndebukkene når det gjelder drivhusgasser i vår virksomhet, ikke minst gjennom måten produktene lages og bearbeides på. Dette skal vi gjøre noe med i årene som kommer, blant annet ved å fornye oppskriftene våre med tanke på bruk og valg av ressurser – for på den måten å redusere miljøavtrykket. 

Våre kunder forventer kun det beste fra Purinas produkter, både innen næringsinnhold, smak og trivsel for kjæledyrene. Vi vil naturligvis fortsette å levere produkter av høy kvalitet. Dette er vår grunnfilosofi: dyrefôr av høy kvalitet kombinert med et redusert klimaavtrykk. Klikk på ingrediensen nedenfor for å lære mer om noen av tiltakene våre. 

Emballasje

Endringer i emballasje er en svært viktig del av vårt mål om å oppnå netto nullutslipp. Ved å gjøre emballasjen mer resirkulerbar og gjenbrukbar bidrar vi til mindre avfall, noe som igjen bidrar til å minske utslippene av drivhusgasser. 

 

Vi har som målsetning at 100 % av vår emballasje skal kunne resirkuleres. Vi tar sikte på at 95 % av dette målet skal være nådd innen 2025.

Cedric Moulin, Emballasjesjef for Purina Europe

Fremover vil vi redusere bruken av engangsemballasje og fokusere gradvis mer på resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje. Vi har fortsatt som ambisjon at 100 % av plastemballasjen vår skal være designet for resirkulering. Vi satser på at 95 % av dette målet skal være nådd innen 2025. Dessuten har vi som mål å redusere bruken av ny plastikk med en tredel innen 2025.  Vi jobber for å redusere både antallet emballasjematerialer og kompleksiteten på disse materialene, slik at emballasjen skal bli lettere å resirkulere. Redusert bruk av ny plastikk og økt bruk av resirkulerte materialer bidrar til å minske utslippene av drivhusgasser. 

Men vi må ikke glemme at når vi endelig har nådd målet om at all emballasje kan resirkuleres, så er det viktig at det finnes en infrastruktur som gjør det mulig for lokale myndigheter å samle inn og resirkulere emballasjen. Og selv når en slik infrastruktur er på plass, kreves det ofte en hjelpende hånd fra alle menneskene som kjøper produktene våre, for eksempel ved at de kildesorterer eller tar en tur til gjenbruksstasjonen.

Finn ut mer

Vår emballasjehistorie

I samarbeid med leverandørene våre kommer vi frem til nye og mindre sammensatte innpakningsmaterialer. For eksempel posene til Gourmet Mon-Petit Intense og Latz Soups mono-material – her bruker vi bare én type materiale, som kan resirkuleres. (1)  Samtidig har vi undersøkt alternative løsninger til emballasje, for eksempel et pilotprosjekt i Sveits hvor man benytter gjenfyllbare dispensere. (2) Vil du hjelpe oss med å resirkulere, finner du informasjon for de fleste av våre produkter via lenken nedenfor! Over 78 % av våre produkter kan allerede resirkuleres. Ikke fortvil, vi jobber videre med resten!  

Finn ut mer

Purinas 6 nye mål
VÅRE MÅL
Her kan du lære mer om alle våre mål for kjæledyr, mennesker og miljøet.