Your Pet, Our Passion.
Hver ingrediens har et formål

Hver ingrediens har en hensikt

I Purina velger vi ikke bare ut ingrediensene med omhu, men vi ønsker også å være åpne om hvilke ingredienser vi bruker. Derfor etterstreber vi en ansvarsfull innhenting av ingredienser. Les mer for nærmere opplysninger om målet med våre hovedingredienser.