Your Pet, Our Passion.
Jente som løper med hunder

VÅRE PURINA-LØFTER

FORPLIKTED TIL Å UTGJØRE EN FORSKJELL

Ernæring er vår hjertesak, men det er ikke vår eneste sak. Vi engasjerer oss for å utrette mer av betydning for både kjæledyr og menneskene som elsker dem, samt for verdenen vi deler. Derfor gjør vi vårt beste for å holde våre seks Purina-løfter, som dreier seg om tiltak for kjæledyr, nærmiljøer og miljøvern.

INNEN 2030 HAR VI SOM MÅL
Å OPPNÅ 100% AV VÅRE LØFTER

Hvor vi gjør en forskjell Se nærmere på det vi jobber for og hvordan det bidrar til å forbedre livet til både kjæledyr, samfunn og miljø.

Innovativ ernæring for hunder og katter og henter ingredienser ved hjelp av regenerative metoder
KJÆLEDYR
INNOVATIV ERNÆRING FOR KJÆLEDRY OG INNKJØP AV INGREDIENSER SOM DYRKES MED REGENERATIVE METODER
Fremme adopsjon av hunder og katter gjennom partnerskap
KJÆLEDYR
FREMME ADOPSJON AV KJÆLEDYR VED Å INNGÅ SAMARBEID
Programmer som fremmer ansvarlig hunde- og katteierskap
KJÆLEDYR
FREMME PROGRAMMER FOR ANSVARLIG KJÆLEDYRHOLD
Fremme menneskers helse gjennom styrken av båndet mellom menneske og hund eller katt
SAMFUNNET
BIDRA TIL BEDRE HELSE HOS MENNESKER VED AT DE KNYTTER STERKE BÅND TIL KJÆLEDYR
Arbeid for en avfallsfri fremtid
MILJØ
INNSATS FOR EN AVFALLSFRI FREMTID
Fremme regenerering av økosystemer i land og hav
MILJØ
FREMME REGENERERING AV ØKOSYSTEMENE I JORD OG HAV

VÅR INNSATS SIDEN 2016 FOR Å UTGJØRE EN FORSKJELL

Etter at vi i 2016 hadde samlet inn synspunkter og ekspertise fra både dyreeiere, veterinærer, bransjeledere, bærekraftseksperter og personer med ansvar for dyrevelferd, avgjorde vi på hvilke områder vi kunne bidra aktivt. Dette var til hjelp da vi utformet våre opprinnelige 10 mål for Purinas samfunnsansvar.

Med våre nye seks ovennevnte mål har vi skapt en bredere visjon og lagt grunnlaget for nye ambisjoner.

Nedenfor kan du finne ut hvor vi befinner oss i forhold til de opprinnelige 10 målene.

Våre ti siste Purina-fellesskapsforpliktelser
Våre tidligere 10 mål for Purinas samfunnsansvar
Vi lanserte våre opprinnelige mål i 2016, og disse ble kjent som våre 10 mål for Purinas samfunnsansvar. Vi har undersøkt våre resultater, og via koblingen nedenfor kan du finne ut mer om hva vi har oppnådd.
Vår Rapport fra 2020 om mål for Purinas samfunnsansvar
Vår Rapport fra 2020 om mål for Purinas samfunnsansvar
I 2021 publiserte vi vår siste rapport om Purinas samfunnsansvar der vi beskrev hva vi hadde oppnådd til slutten av 2020. Denne rapporten, som er validert eksternt, gir en detaljert beskrivelse av arbeid og case-studier knyttet til våre 10 tidligere mål for Purinas samfunnsansvar.