Våre tiltak

Planene våre er ambisiøse, men vi er 100 prosent klare til å jobbe hardt for å lykkes med hver eneste av dem. Vi jobber allerede med mange ting i Purina: bærekraft, forbedret ernæring og kontinuerlig forskning er bare noen av dem. Noe kan vi oppnå selv, mens andre ting krever støtte og kompetanse fra partnere hvis vi skal gjøre en vesentlig forskjell. Det er uansett vi som er ansvarlige for å levere resultater, og vi vil holde deg oppdatert om fremdriften vår med jevne mellomrom.

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

Våre tiltak
FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

Fremme kjæledyr på arbeid
FINN UT MER

Fjerne kunstige farge-stoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

Våre tiltak
FINN UT MER

Gi tilgjengelig produkt-informasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

Fremme kjæledyr på arbeid
FINN UT MER

Fremme ansvarlig hold av kjæledyr med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

Våre tiltak
FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Våre tiltak
FINN UT MER

Være bransjeledere I dyre-ernæring of helse-forskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

Våre tiltak
FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæle-dyr gjennom felles forbyggnings-programmer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

Våre tiltak
FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

Våre tiltak
FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

Våre tiltak
FINN UT MER