Mål som gjør en forskjell

Våre mål

Vi har satt oss 10 mål som skal oppnås innen 2023. Hvert av disse målene gjør allerede en forskjell i de europeiske landene vi har virksomhet i.

Mål for 2023:
Oppnå 100% av målene

hvilke områder vi jobber med å forbedre
Ta en titt på målene våre og se hvordan de bidrar til å forbedre samfunnet, miljøet og kjæledyrenes liv.

Lær mer om målene for Purinas samfunnsengasjement

Last ned rapport

Purina i samfunnet

Som aktør i kjæledyrmarkedet er vi i en unik posisjon til å bidra til å skape en mer positiv fremtid for kjæledyr, deres eiere og samfunnet som helhet. Derfor har vi snakket med kjæledyreiere, veterinærer, opinionsledere i bransjen, bærekraftseksperter og personer med ansvar for dyrevelferd for å identifisere områder der vi virkelig kan bidra til å gjøre en forskjell i kjæledyrenes liv, samt hva vi kan gjøre for å minimere negative miljømessige og sosiale effekter. Denne studien hjalp oss med å definere målene for Purinas samfunnsarbeid og vil forme måten vi driver virksomhet på som selskap, og hvordan vi opptrer som enkeltpersoner – nå og i fremtiden.

Les mer om Purina i samfunnet