Your Pet, Our Passion.

KONKURRANSEVILKÅR OG BETINGELSER

 

1. ARRANGØR OG ORGANISATOR AV KONKURRANSE

 

AS Nestlé Norge, Business unit Purina PetCare, Reg. no. 814 576 612, Fornebuveien 7, 1366 Lysaker, Norge er arrangør og organisator av konkurransen (“Arrangøren”).

 

2. HVEM KAN VÆRE MED?

 

2.1. Deltakerne må være 18 år eller eldre for å delta. Bidrag fra mindreårige deltakere oppheves, og arrangøren forbeholder seg retten til å trekke premien eller nekte deltakelse uten noen kompensasjon.

 

2.2. Deltakerne må være bosatt i Norge.

 

2.3. Arrangørens ansatte og deres nærmeste familie, så vel som de med en profesjonell tilknytning til konkurransen, kan ikke delta.

 

3. HVORDAN DELTA?

 

3.1. Konkurransen er åpen for konkurranseposter fra 12.01.2024 til og med 10.03.2024.

 

3.2. For å delta i konkurransen, må deltakeren registrere seg på konkurransesiden (på purina.no/sharedmoments) ved å oppgi sin kontaktinformasjon.

 

3.3. Bare ett bidrag per person er tillatt. Hvis flere bidrag leveres for eller på vegne av en person, vil alle bidrag fra vedkommende bli diskvalifisert. Bidrag fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller automatisk genererte registreringer godtas ikke.

 

3.4. Bidrag som er vulgære, støtende, uanstendige, krenkende, upassende for publikum eller som skildrer eller oppmuntrer til ulovlige aktiviteter blir automatisk diskvalifisert og fjernet.

 

4. Premier

 

4.1. Premien er en profesjonell fotografering av deg og ditt kjæledyr og et års forbruk av valgfri sunn fôr fra Purinas dry food range. En fotograf kommer og tar bilder av deg og ditt kjæledyr på en lokasjon som blir bestemt mellom Purina og vinneren.

 

4.2. Vi forbeholder oss retten til å bruke materialet som blir laget under fotograferingen..

 

4.3. Premien er som beskrevet i disse vilkårene, og det er ingen kontanter eller andre alternativer. Andre mulige personlige utgifter og kostnader, f.eks. skatt, gis ansvaret til hver vinner. Vi forbeholder oss retten til å endre premien om det skulle oppstå noen uforusette utfordringer.

 

5. VINNER

 

5.1. Ved slutten av konkurranseperioden utser Purina 1 tilfeldige vinnere. (10.03.2023). Konkurransesiden (på Purina.no) er offentlig og markedsføres av organisasjonen via Facebook, Instagram og YouTube.

 

5.2. Alle avgjørelser fra arrangøren er endelige, bindende og ikke åpne for diskusjon eller anke.

 

5.3. Arrangøren kontakter vinnerne via e-post, som oppgis ved deltakelse, men er ikke ansvarlig for mislykket kommunikasjon eller feil som oppstår. Vinneren har 7 dager til å svare. Arrangøren varsler vinneren om når og hvor prisen vil bli levert.

 

5.4. Dersom en potensiell vinner, uansett årsak, ikke kan kontaktes, eller ikke kan eller vil motta prisen, kan en annen vinner utses av arrangøren og tilbys prisen uten noen forpliktelse til den første potensielle vinneren.

 

 

6. PERSONOPPLYSNINGER

 

6.1 Arrangøren kan kreve at deltakerne oppgir personlig informasjon som betingelse for å levere et bidrag eller delta i konkurransen. Dette kan være f.eks inkluderer: fullt navn, full adresse, land, e-postadresse, telefonnummer, alder (eller bekreftelse på at deltakeren er over 18).

AS Nestlé Norge samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med din deltakelse i konkurransen om en profesjonell fotografering fra Purina. Dine personopplysninger vil ikke bli videresendt, og du har rett til å ha tilgang til dataene som er samlet inn, samt retten til å gjøre innvendinger mot behandlingen av dataene. Du kan også kreve at uriktig informasjon blir korrigert eller slettet. Dette gjør du ved å kontakte oss på forbrukerkontakt@purina.nestle.com

 

6.2. Personlig informasjon gitt i forbindelse med konkurransen brukes til å administrere og gjennomføre konkurransen, og blir slettet når konkurransen er avsluttet og gevinsten er delt ut. Deltakeren kan når som helst kontakte arrangøren for å sjekke, endre eller slette sine personopplysninger.

 

6.3. Arrangøren kan overføre deltakerens personopplysninger til en tredjepart, men bare av de grunner som er angitt i disse generelle vilkårene.

 

6.4. Ved å delta i konkurransen, samtykker deltakeren til at deres personlige data blir samlet inn og håndtert i samsvar med disse generelle vilkårene.

 

7. GENERELT

 

7.1. Hvis noen av delene av denne konkurransen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, kan arrangøren etter eget skjønn avbryte, avslutte, endre, utsette eller kansellere konkurransen eller avbryte eventuelle berørte bidrag (dette inkluderer uten begrensning årsaker som datavirusinfeksjon, nettverkssvikt , feil, sabotasje, uautorisert forstyrrelse, svindel, tekniske feil eller andre årsaker enn arrangøren har kontroll på, som ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerhet, rettferdighet, integritet og riktig gjennomføring av konkurransen).

 

7.2. Arrangøren forbeholder seg retten til å avklare feil som oppstår ved utskrift og / eller publisering av disse vilkårene eller annen kommunikasjon i forbindelse med konkurransen.

 

7.3. Gjennom å være med i denne konkurransen gir deltagernne sitt samtykke til (i) å følge disse vilkårene, inkludert alle aktuelle krav, og (ii) å følge arrangørens avgjørelse, som er definitiv og bindende i spørsmål som angår konkurransen. Om vilkårene ikke overholdes kan det føre til diskvalifisering.

 

7.4. Ingen garantier er gitt av arrangøren i forbindelse med premien.

 

7.5. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår av en deltaker eller vinner (inkludert, men ikke begrenset til indirekte eller følgeskader), eller for personskader som oppstår som et resultat av å delta i denne konkurransen eller motta en premie, i tillegg til forpliktelser som ikke kan utelukkes ved lov.

 

7.6. Gjennom å sende inn et bidrag, gir deltageren arrangøren og dennes datterselskap retten til å fritt, og uten noen form for kompensasjon til deltageren, bruke bidraget i marknadsføringskampanjer og alle andre kommersielle formål under ubegrenset tid i Norden. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gjennom å kontakte forbrukerkontakt@purina.nestle.com. Vinneren beholder sin premie selv om vinneren trekker tilbake sitt samtykke.