Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @PURINA

Nicola
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

Kjøtt og animalske derivater (animalske biprodukter) er hovedkildene til animalsk protein som brukes i vårt dyrefôr. Rundt 99 % av disse kjøpes inn lokalt fra våre leverandører i Europa. De resterende 1 % kjøpes inn fra godkjente leverandører utenfor Europa. Dette på grunnlag av sesongavhengighet, tilgjengelighet og kvalitet.

Som en del av Nestlé-gruppen følger vi Vurderingsprotokollen for ansvarlig innkjøp som vi også deler med våre leverandører. Denne standarden beskriver kravene og arbeidsmåtene vi tar i bruk sammen med tredjeparter i forsyningskjeden vår for å sikre bærekraftig forsyning på lang sikt, slik at vi kan fortsette vår innsats for å begrense innvirkningen på miljøet. Standarden beskriver arbeidsmetoder med hensyn til innkjøp og produksjon for tredjepartene i vår forsyningskjede, fra Nestlé til leverandører, gjennom mellomledd og helt tilbake til de opprinnelige varene og tjenestene vi kjøper.

Alle våre direkteleverandører blir grundig kontrollert gjennom Nestlé Quality Audits – kvalitetskontroll – og flertallet av disse blir jevnlig kontrollert med tredjeparts SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) eller tilsvarende. SMETA er et av de mest brukte formatene for kontroll av etisk handel i verden. SMETA-kontroll fokuserer like mye på arbeidsforhold og -sikkerhet som miljøkrav og etisk forretningspraksis.

Du kan finne ut mer om ansvarlig innkjøp av våre ingredienser her.