Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Raphael

Petfood Raw Materials Specialist @Purina

Raphael
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

Mange av våre produkter er laget med kjøtt- og animalske biprodukter som kan omfatte kjøtt og andre ingredienser som lunger, nyrer, lever eller skinn (hovedsakelig fra fjærfe), men de kommer bare fra dyr som kan anvendes til menneskelig konsum. Vi lar ikke leverandørene våre bruke hud og horn, og vi bruker heller ikke ull, hår eller pels, selv om det noen ganger kan være spor som kan være naturlig til stede.

Våre krav overgår standardene fastsatt av europeisk forordning i henhold til hvilke:

  • hud, skinn, horn, hover eller fjær fra friske dyr slaktet og egnet til konsum som ikke viste tegn på smittsomme sykdom for mennesker eller dyr, kan brukes i kjæledyrmat
  • hud og skinn, hover, fjær, ull, horn, hår og pels som stammer fra døde dyr, kan ikke brukes i kjæledyrmat.

Finn ut mer om biproduktene (eller animalske derivater) vi bruker i vår kjæledyrmat her.