Your Pet, Our Passion.

VILKÅR OG BETINGELSER 

 

1. ARRANGØR 

1.1. Nestle Norge AS, Fornebuveien 7 1366 Lysaker er pådriver og arrangør av  

konkurransen. 

("Arrangøren"). 

 

2. HVEM KAN DELTA 

2.1. Deltakerne må være minst 18 år gamle på deltakelsesdagen. Deltakelse av mindreårige blir automatisk ugyldiggjort, og Kampanjeansvarlige forbeholder seg retten til å tilbakekalle premier eller nekte deltakelse uten kompensasjon. 

2.2. Deltakerne må være bosatt i Norge. 

2.3. Ansatte i Arrangøren og deres nærmeste familie, samt enhver person med profesjonell tilknytning til giverhuset, har ikke rett til å delta. 

 

3. HVORDAN DELTA 

Kampanjen er åpen for deltakelse fra 30.10.2023 og fram til 12.10.2023 

 

4. DELTA 

4.1. For å kunne delta må deltakeren gå til https://www.purina.no/varemerker/gourmet/revelations og fylle ut kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, kjønn og fødselsdato) og registrere seg for en gratis prøve. 

4.2. Deltakelse i kampanjen er begrenset til å sende en gratis prøve av Gourmet Revelation, per person og per husholdning. 

 

5. PRODUKTPRØVE 

5.1 Purina distribuerer 900 Gourmet Revelation prøve som består av to porsjoner. 

5.2 Premiene er personlige og kan ikke endres eller erstattes. 

 

6. PERSONOPPLYSNINGER 

6.1. Arrangøren kan be om personopplysninger som et krav for deltakelse i konkurransen. Dette kan omfatte deltakerens fulle navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og alder (bekreftelse på at man er over 18 år). Andre opplysninger kan også bli anmodet om. 

6.2. Arrangøren har rett til å overføre personlig informasjon til en tredjeparts tjenesteleverandør, men bare av grunner som er angitt i disse vilkårene for bruk og betingelser. 

6.3 Ved å delta i konkurransen godtar deltakeren innsamlingen og behandlingen av sine personopplysninger i samsvar med de angitte konkurransevilkårene.¨ 

 

7. GENERELT 

7.1. Hvis konkurransen av en eller annen grunn ikke kan utføres som planlagt, kan arrangøren kansellere, avslutte, endre eller utsette konkurransen etter eget skjønn, samt ugyldiggjøre eventuelle oppføringer som anses å være berørt (dette inkluderer, uten begrensning, for eksempel infeksjon av datavirus, nettverksfeil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre grunner utenfor arrangørens kontroll, som forstyrrer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, integriteten eller korrekt gjennomføring av konkurransen). 

7.2. Arrangøren forbeholder seg retten til å klargjøre eventuelle feil i utskrift og/eller publisering av disse vilkårene og betingelsene, eller annen kommunikasjon knyttet til konkurransen. 

7.3 Ved å delta i konkurransen, samtykker deltakerne (i) i å være bundet av disse vilkårene, inkludert kvalifikasjonskravene, og (ii) å være bundet av arrangørens valg, som er endelig og bindende i saker som gjelder konkurransen. Dersom disse offisielle reglene ikke overholdes, kan det føre til diskvalifisering. 

7.4. Kampanjeansvarlige gir ingen garanti i forbindelse med premien. 

7.5. Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der deltakere eller vinnere er utsatt for tap eller skade