Your Pet, Our Passion.

KONKURRANSEVILKÅR OG BETINGELSER

 


1. PROMOTERERING OG ORGANISERING AV KONKURRANSEN

 

1.1. Nestle Norge AS , Fornebuveien 7 1366 Lysaker er promotør og arrangør av konkurransen («Arrangøren»).


2. HVEM KAN DELTA

 

2.1. Deltagerne må minimum være fylt 18 år på deltagelses-dagen. Deltagelse fra mindreårige blir automatisk ugyldiggjort, og Arrangøren forebeholder seg retten til å tilbakekalle premier eller nekte deltagelse uten kompensasjon.

2.2. Deltagerne må være bosatt i Norge.

2.3. Ansatte hos Arrangøren, og deres nærmeste familie, samt enhver person med professjonell tilknyttelse til konkurransen har ikke rett til å delta.


3. HVORDAN DELTA

 

3.1. Konkurransen er åpen for deltagelse fra 24.10.2022, til og med 4.01.2023

3.2. For å delta i konkurransen skal deltagerne registrere katten sin og tilmelde seg våre nyhetsbrev.

3.3. Kun én oppføring per person er tillatt. I tilfeller av flere oppføringer fra, eller på vegne av, en person, vil alle oppføringene fra denne personen bli diskvalifisert. Oppføringer fra tredjeparter, organiserte grupper eller generert automatisk via datamaskin, vil ikke bli akseptert.

3.4. Deltagere med oppføringer som kan fremstå som vulgære, søtende, uanstendige, æreskrenkende, eller generelt upassende for offentlig kommunikasjon, eller som skildrer eller oppfordrer til ulovige aktiviteter, blir automatisk diskvalifisert.


4. PREMIER

 

4.1. Premien er 1 år skreddersydd Purina One tørr kattemat.

4.2. Verdien av hver premie er max 3000 NOK.

4.3. Premiene er som beskrevet i disse vilkår og betingelser, og kan ikke byttes mot kontankter eller andre alternativer. Andre potensielle personlige kostnader eller utgifter i forbindelse med premien, som eksempelvis skatt, vil vinneren selv stå ansvarlig for.

4.4. Premiene er underlagt tilgjenglighet, og Arrangøren forebeholder seg retten til å erstatte premier med lik eller større verdi til enhver tid.


5. VINNERE

 

5.1. Ved konkurranseperiodens slutt, vil 5 vinnere bli utvalgt vilkårlig.

5.2. Alle Arrangørens avgjørelser er endelige, bindede og ikke åpen for diskusjon eller anker.

5.3. Vinnerenes navn vil bli offentliggjort den 19.12.2022. Arrangøren vil også kontakte vinnerne på den epost-adressen de har oppgitt ved sin detagelse i konkurransen, men har ikke ansvar for eventuell miskommunikasjon eller feil. Arrangøren vil gjøre vinnerne oppmerksomme på hvor og når premiene vil bli levert.

5.4. Dersom en potensiell vinner, uansett årsak, ikke lar seg kontakte eller er utilgjengelig eller uvillig til å hente en premie, kan Arrangøren kåre en ny vinner og tilby premien til, uten å stå til ansvar for den første potensielle vinneren.


6. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

 

6.1. Arrangøren kan be om personlige opplysninger som et krav for deltagelse i konkurransen. Dette kan eksempevis innebære deltageren fulle navn, adresse, epost-adresse, telefonnummer og alder (bekreftelse på at man er over 18 år). Annen informasjon kan eventuelt også forespørres.

6.2. Personlige opplysninger oppgitt i forbindelse med konkurransen vil kun bli brukt i forbindelse med den, og slettet etter at konkurransen er avsluttet og premiene distribuert. Deltagerne kan til en hver tid kontakte Arrangøren for å sjekke, eller be om å få endret eller slettet, sine personlige opplysinger.

6.3. Arrangøren har retten til å overføre personlige opplysninger til en tredjepars tjenesteleverandør, men kun for årsaker oppgitt i disse konkurransevilkår og betingelser.

6.4. Ved å delta i konkurransen aksepterer deltageren innsaling og behandling av sine personlige opplysninger, i samsvar med de oppgitte konkurransevilkår og betingelser.


7. GENERELT

 

7.1. Dersom konkurransen, uansett årsak, ikke lar seg gjennomføre som planlagt, kan Arrangøren avlyse, avslutte, endre eller utsette konkurransen etter eget skjønn, samt ugyldiggjøre oppføringer som anses påvirket (dette inkluderer, uten begrensninger, for grunner som infeksjon av datavirus, nettverksfeil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil, eller andre årsaker utenfor Arrangørens kontroll, som forstyrrer eller påvirker konkurransens administrasjon, sikkerhet, integritet eller korrekt oppførsel).

7.2. Arrangøres forebeholder seg retten til å oppklare eventuelle feil i forbindelse med printing og/eller publisering av disse vilkår og betingelser, eller annen kommunikasjon i forbindelse med konkurransen.

7.3. Ved å delta i konkurransen godtar deltagerne (i) å være bundet av disse vilkår og betingelser, inkludert dens kvalifikasjonskrav, samt (ii) å være bundet av Arrangørens valg , hvilket er endelige og bindende i saker som omhandler konkurransen. Manglende overholdelse av disse offisielle regler kan resultere i diskvalifikasjon.

7.4. Ingen garanti gis av Arrangøren i forbindelse med premien.

7.5. Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller der deltagere eller vinnere utsettes for tap eller skade (inkludert, men ikke begrenset til indirekte eller konsekvente tap), eller for skader lidd eller påført som et resultat av deltagelse i konkurransen eller modtagelse av premie, med untak av ansvar som ikke ekskluderes etter lov.

7.6. Ved tilføyelse av oppføring tillater deltageren Arrangøren og dens partnere retten til å fritt, uten rett til refusjon for deltagelsen, å bruke oppføringen i markedskampanjer og til andre komersielle årsaker.