Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Sterilisering og kastrering av hund

Sterilisering og kastrering av hund

4 min read
According to the World Health Organization, is "a state of complete physical, mental and...Read more
Lorem ipsum

Kastrering av hund - er det tillatt?

Artikkel fra Mattilsynet. I mange land er det svært vanlig å kastrere hunder. Inngrepet gjøres gjerne rutinemessig for å forebygge uønsket formering eller på annen måte gjøre hundeholdet enklere for eieren. Rutinemessig kastrering av hunder er ikke tillatt etter den norske dyrevelferdsloven.

Hva innebærer kastrering?

Kastrering er et kirurgisk inngrep hvor testiklene eller eggstokkene fjernes eller ødelegges. Kastrering av hannhund er et relativt enkelt inngrep, mens kastrering av tispe er en større operasjon. Alle kirurgiske inngrep utsetter hunden for belastninger og potensielle komplikasjoner, blant annet i form av smerte, blødning og infeksjon. Fjerning av begge eggstokker eller begge testikler medfører at hunden ikke lenger produserer kjønnshormoner. Dette kan påvirke hundens helse og velferd både positivt og negativt. Inkontinens (urinlekkasje) og fedme er noen kjente bivirkninger. Mange hunder endrer også atferd etter kastrering.

Når er kastrering lovlig?

I Norge er det bare lov å kastrere hunder når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd, eller hvis andre særlige grunner gjør det nødvendig.

Kreft i en testikkel og livmorbetennelse er typiske eksempler på at kastrering er tillatt av hensyn til hundens helse. Kastrering kan også inngå i behandlingen av andre sykdommer, for eksempel diabetes hos tispe. En kryptorkid testikkel ligger i hundens bukhule. Dette er en unormal tilstand som bl.a. gjør testikkelen mer utsatt for kreft. Det må derfor regnes som tillatt etter loven å fjerne den kryptorkide testikkelen.

Noen ganger kan kastrering gi hunden bedre velferd. Det kan f.eks. gjelde tisper som plages av innbilt svangerskap eller store humørsvingninger gjennom brunstsyklusen. Noen hannhunder plages av unormalt høy kjønnsdrift som gir langvarig frustrasjon, vekttap eller andre problemer. I slike tilfeller kan kastrering være lovlig fordi inngrepet gir en velferdsgevinst for hunden, som overgår ulempene.

Mange ønsker å kastrere hunden for å løse atferdsproblemer. Uønsket atferd kan være en «særlig grunn» dersom atferden er et reelt problem for eieren, omgivelsene eller hunden selv, og problemet ikke lar seg løse på annen måte. Normal løpetidsatferd hos både tisper og hannhunder er derimot forutsigbare og normale reaksjoner som man må ta med i vurderingen før man velger å skaffe seg en hund. Ulempene slik normal atferd medfører, kan derfor ikke regnes som en «særlig grunn» i et vanlig hundehold.

Men dersom hunden skal brukes til spesielle oppgaver, er kastrering ofte nødvendig for at hunden skal kunne fungere godt nok i sin viktige jobb. Førerhunder og visse andre tjenestehunder er typiske eksempler på at kastrering er tillatt av «andre særlige grunner» .

Det er bare når hundens problematferd skyldes påvirkning fra kjønnshormoner at kastrering vil være et effektivt tiltak. Problematisk atferd har ofte andre årsaker enn kjønnsdrift. Aggresjon eller utfall mot andre hunder kan for eksempel skyldes at hunden er engstelig eller usikker. I slike tilfeller vil ikke kastrering avhjelpe problemet. Tvert i mot kan hundens problematferd bli verre, eller det kan oppstå nye problemer.

Ofte er den beste måten å behandle problematferd på å få hjelp til å trene hunden til å endre atferd. Hvis du ønsker å få hunden din kastrert, må du forsikre deg om at dette er den riktige behandlingen av problemet, og at hunden din vil få et bedre liv etter inngrepet. Dette kan veterinæren og andre personer med faglig kunnskap om temaet (atferdsterapeuter) gi deg råd om. Veterinæren har ikke lov til å kastrere hunden din hvis han/hun ikke kan godtgjøre ut fra en veterinærfaglig vurdering at inngrepet faller inn under et av de tre kriteriene: helse, dyrevelferd og særlig grunn.

Hva er sterilisering?

Kastrering eller sterilisering av hunder er en vanlig rutineoperasjon hvor hundens reproduksjonsorganer fjernes. For hannhunder omfatter dette fjerning av testiklene, og for tispene omfatter prosedyren fjerning av eggstokkene og noen ganger livmoren.

For hannhunder heter denne prosessen kastrering. Dette er vanligvis en svært likefrem operasjon, men kan være litt mer invasiv hvis testiklene har glidd ned. Hvis hundens testikler ikke har glidd ned ved 6–12 måneders alder, kan den kastreres via bukkirurgi, i likhet med prosedyren for tisper.

 

For tisper kalles prosedyren for sterilisering. Denne operasjonen er mer invasiv enn for hannhunder og skjer ved hjelp av et snitt langs buken. Du kan be om å få operasjonen utført med kikkhullskirurgi, noe som reduserer tilfriskningstiden men koster mer.

Denne rutineprosedyren kan forebygge helseproblemer for hunden din og vil gi deg ro i sinnet.

Snakk med veterinæren så snart som mulig hvis du vurderer å kastreres hunden din, da han eller hun vil kunne besvare spørsmål du har, slik som mulige bivirkninger, pris og mer.

Vil kastreringen gjøre vondt for hunden?

Kastreringen eller steriliseringen er en rutineoperasjon og hunden din vil få bedøvelse for å sikre at de ikke føler smerte under prosedyren.

Du kan be om at tispen din steriliseres med nøkkelhullskirurgi. Dette er mindre invasivt og omfatter bare fjerning av eggstokkene, noe som reduserer smerter etter operasjonen og tiden det tar å friskne til.

Etter operasjonen vil veterinæren gi hunden din smertestillende injeksjoner for å lette ubehag etter operasjonen. Du vil også få betennelseshemmende og smertestillende midler som du kan gi hunden hjemme som en del av pleien etter inngrepet.

Da operasjonen vanligvis er mindre invasiv for hannhunder, trenger de bare medisiner i én dag etter inngrepet. Tisper vil trenge medisiner i omtrent 3 dager etter operasjonen for en rask tilfriskning med så lite smerter som mulig.

Hvorfor bør jeg kastrere eller sterilisere hunden min?

Det er flere fordeler knyttet til sterilisering/kastrering. Disse omfatter redusert fare for sykdom og roligere atferd. Fordelene knyttet til prosedyren varierer gjerne avhengig av hvilket kjønn hunden er.

 

Fordeler med å kastrere en hannhund

 • Forhindrer svulster i testiklene og reduserer faren for prostatakreft og andre infeksjoner.
 • Reduserer muligheten for svulster og brokk i området rundt endetarmsåpningen som er vanlig hos eldre ikke-kastrerte hunder.
 • Kan redusere naturlige aggressive impulser som også reduserer sannsynligheten for at hunden din skader seg i slåsskamper.
 • Forhindrer at hunden din stikker av på jakt etter en make.
 • Kan forbedre uønsket atferd slik som markering av territoriet eller forsøk på å ri på gjenstander eller mennesker.
 • Reduserer muligheten for at hun utvikler jur (bryst)-kreft.
 • Forebygger livmors- og eggstokkreft i tillegg til andre livstruende infeksjoner.
 • Fjerner faren for uønsket svangerskap.

Når bør jeg kastrere/sterilisere hunden min?

Hunden eller tispa blir forplantningsdyktig omkring 6–7 måneders alder, men dette kan variere noe avhengig av rasen. Det er derfor best å sterilisere hunden før den når denne alderen for å unngå uønsket svangerskap.

Enkelte veterinærer foretrekker å la hunden ha en løpetid før den steriliseres. Dette kan være vanskelig da hunder bare kan steriliseres i 3 måneder etter at løpetiden er over, noe som krever nøye overvåkning i mellomtiden.

Hvordan får jeg hunden sterilisert?

For å sterilisere hunden din, bestiller du en time hos veterinæren. Du kan bli bedt om å ta med hunden til en sjekk før narkose før operasjonen gjennomføres.

Veterinæren vil be deg om ikke å mate hunden kvelden før narkosen. Vann skal være tilgjengelig som normalt, men fjern skålen om morgenen før inngrepet for å være sikker på at hunden ikke drikker før operasjonen.

Du vil vanligvis bli bedt om å sette av hunden hos veterinæren om morgenen og hente den senere på dagen.

Hva slags pleie vil hunden trenge etter sterilisering?

Hunden vil ganske sikkert være litt sløv etter operasjonen, men bør få energien og livslysten tilbake etter kort tid. Operasjonene varierer avhengig av kjønn og det samme gjelder tilfriskningen. Det finnes enkelte ting du kan gjøre for å hjelpe din firbente venn med å friskne til så fort som mulig.

Tisper

 • Hold deg i nærheten av eller opphold deg sammen med hunden din den første natten etter operasjonen, for å være sikker.
 • Narkosen som brukes til hunder kan gjøre henne litt forvirret og det kan hende hun piper eller ynker seg. Dette er ikke noe å bekymre seg over, men ta kontakt med veterinæren hvis det vedvarer.
 • Gi tispen nøytralt fôr til de første måltidene etter operasjonen da magen kan være litt ekstra følsom.
 • Du vil få medisiner til hunden for å hjelpe henne med å friskne til. Dette kan omfatte smertestillende midler, antibiotika og betennelseshemmende midler.
 • Veterinæren vil fastsette timer 3 og 10 dager etter operasjonen for å sjekke at hunden din kommer seg på bena som den skal.
 • Med mindre du har valgt kikkhullsoperasjon vil steriliseringen kreve et større snitt i buken. Kontroller såret jevnlig for å sikre at det gror til, og ta kontakt med veterinæren hvis du merker at det forverrer seg på noen måte.
 • For å unngå at hunden slikker, biter eller klorer stingene vil hun måtte bruke en hodekrage. Du kan kle henne i en gammel T-skjorte hvis kragen er for ubehagelig.
 • For å beskytte stingene og gi dem tid til å gro, må du unngå at hunden hopper, og holde den i bånd til hun får klarering fra veterinæren etter 10 dager.
 • Hvis det blir brukt sting som ikke løser seg opp, vil veterinæren angi en dato for å fjerne stingene. Dette er vanligvis rundt 7–10 dager etter inngrepet.

Hannhunder

 • Hold deg i nærheten av eller opphold deg sammen med hunden den første natten etter operasjonen for å være sikker.
 • Hunden vil kanskje pipe eller ynke seg når den våkner fra narkosen. Ikke bekymre deg, det kan være at den bare føler seg forvirret. Hvis det vedvarer tar du derimot kontakt med veterinæren.
 • Hunder kan av og til oppleve fordøyelsesproblemer som en reaksjon på narkosen. Hjelp hunden din med å unngå dette ved å gi et nøytralt fôr til de første måltidene etter operasjonen.
 • Gi hunden din legemidlene som er foreskrevet av veterinæren etter operasjonen. Dette kan omfatte smertestillende midler, antibiotika og betennelseshemmende midler.
 • Veterinæren vil fastsette kontroller 3 og 10 dager etter inngrepet for å overvåke tilfriskningen.
 • Hunden kan gå ut dagen etter operasjonen, men hold den i bånd til den får klarering fra veterinæren ved 10-dagerskontrollen.
 • For å forhindre at den slikker eller klorer på såret må hunden bruke en hodekrage i opp til 10 dager etter operasjonen. Hvis dette er irriterende for hunden, kan du kle den i en t-skjorte i stedet.

Hvilke forandringer kan jeg forvente meg etter kastrering?

Alle hunder vil ganske sikkert være litt sløve etter operasjonen, men bør få normal energi og livslyst tilbake etter kort tid. Etter dette vil tilfriskningsprosessen variere etter kjønn, da operasjonene er forskjellige. Det er enkelte ting du kan gjøre for å hjelpe din pelskledte venn med å komme seg etter en kastrering.

 

Vektøkning

Noen ganger forbindes operasjonen med vektøkning, men operasjonen er ikke direkte ansvarlig for at hunden går opp i vekt. Hormonforandringene som følger en kastrering kan derimot føre til at den mister lysten til å stikke av for å finne en make. Da dette betyr at den beveger seg mindre kan det hende at hunden legger på seg et par kilo.

Du kan hjelpe den med å holde formen gjennom regelmessig mosjon og ved å redusere kaloriinntaket med mindre fôrporsjoner. Les informasjonen vår om å holde hunden i form for ytterligere veiledning. Du kan også sette hunden over på et fôr med færre kalorier. En av våre lett-formler kan hjelpe: Pro Plan Light.