Du elsker kjæledyret ditt og ønsker et trygt og rent miljø hvor dere kan leke sammen i mange år fremover. Det vil vi også. Det er derfor Purina engasjerer seg for å ivareta sikkerhet og helse for våre kjæledyr, og for miljøet.
Fra jorden der ingrediensene vokser, frem til fabrikkene våre hvor fôret produseres, kan du være trygg på at vi bruker ressursene effektivt på hele ferden fra jord til bord – for ditt kjæledyr.


Når det gjelder bærekraftige forretningsmetoder, jobber vi med ansvarlig innkjøp, og vi fortsetter å etterstrebe reduksjon av energi- og vannforbruket såvel som avfall. Vi jobber dessuten hardt for å optimere vår emballasje, et område hvor vi gjør vårt beste for å utgjøre en forskjell.GJENVINNING OG GJENBRUK

I dag er 72 % av Purinas emballasje gjenvinnbar. Og vi jobber med de gjenstående prosentene via testing for å utforske bruken av nye, innovative materialer.

Vi har forpliktet oss til å oppnå 100 % gjenbrukbar eller gjenvinnbar emballasje innen 2025. Det er en milepæl vi jobber lidenskapelig for å oppnå.
GJENVINNING OG GJENBRUK
Gjenvinning


Let etter symbolet som hjelper deg med å gjenvinne emballasjen din

Hvordan du gjenvinner emballasjen din

Stolt sponsor av Europas mes moderne
resirkuleringsanlegg for plastemballasje


Vi i Purina er stolte partnere med hovedgruppens samarbeid med TMR i Sverige, en organisasjon som arbeider med landsdekkende systemer for innsamling og resirkulering av emballasje. Sammen med Det svenske miljøvernbyråets "Klimatklivet" og vår sponsoravtale har de siste brikkene falt på plass for TMRs smarte plastgjenvinningsanlegg. Helt ny teknologi gir nytt liv for gammel plastemballasje, som i dag ikke kan resirkuleres, men fyres opp. Sammen vil vi redusere CO2-utslippene og dermed hele klimapåvirkningen. Initiativet gir også mulighet for flere bedrifter til å delta i å sikre at plastemballasjen deres gjenopplives, og vi er stolte over å kunne bidra til å gjøre mer dyrefôremballasje grønn - hele landet over. Anlegget vil bli lokalisert i Ängelholm i Sverige og vil bli testet så tidlig som i andre halvdel av 2021 og forventes å være i full drift fra januar 2022. Et stort håp er å kunne spre teknologien på tvers av flere land, og vi lover å holde deg oppdatert på reisen fremover.


Vi har store bærekraftsmål for 2025 og enda lenger

recyclable
emission
Sourcing

Vår bærekraftsvisjon er å forvalte ressurser for fremtidige generasjoner dyreelskere, og vår ambisjon er en virksomhet med null miljøpåvirkning. Ovenfor vises noen av våre viktigste mål, med tanke på fremtiden i dag.Dette jobber VI for
VI MENER AT VERDEN FORTJENER REN LUFT

Det betyr at vi kontinuerlig leter etter fornybare energikilder for å redusere luftforurensning. Vi bruker renere drivstoff og finner nye måter å skaffe fornybar strøm på. Vår ambisjon er å oppnå netto null karbondioksidutslipp og være klimanøytrale over hele kjeden vår innen år 2050.

En milepæl i vårt bærekraftsarbeid som vi er stolte over å ha oppnådd allerede i dag, er at strømmen på alle våre 13 produksjonsanlegg siden mai 2020 er kommet fra fornybare kilder som sol, vannkraft, vind og investeringer i fornybar energi. Dette tilsvarer en besparelse på over 80 000 C02-utslipp hvert år.
luftforurensning

VI TROR PÅ EN RENERE JORD FOR KOMMENDE GENERASJONER

Purina jobber for å oppnå null avfall fra våre produksjonsanlegg. Dette betyr at alle Purinas 13 kjøkken hvor vi tilbereder vårt dyrefôr, har lykkes i å dra nytte av materiale som ellers ville blitt kastet.

renere jord

Vi tror at kvalitet begynner ved kilden

Hver ingrediens i vårt dyrefôr har et formål. I tillegg til å sikre at det ivaretar næringsbehovet til kjæledyret ditt, bryr vi oss om hvor ingrediensen dyrkes frem – at det finnes et sunt tilbud, at det er bærekraftig på lang sikt og at leverandørens miljøvaner er i samsvar med våre standarder.LES MER OM VÅR INNSATS FOR ANSVARLIG INNKJØP