Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

"I Purina mener vi at ingen emballasje skal ende opp som avfall, og vi har forpliktet oss til at 100 % av emballasjen vår skal være gjenbrukbar eller gjenvinnbar innen 2025. Vi jobber hardt for å oppnå dette.

Plastemballasje spiller en viktig rolle for trygg levering av dyrefôr til forbrukerne, samt for reduksjon av matsvinn og avfall. Den tilbyr en unik kombinasjon av å bevare matens ferskhet, i tillegg til å være lett og praktisk for forbrukerne. Mens vi fortsetter å jobbe med å redusere plast i emballasjen, må vi derfor tenke nøye gjennom hva som er alternativet før vi gjør endringer. Vi tror at det med riktig tilnærming er mulig å samle opp og gjenvinne plastemballasje uten at det har skadelig innvirkning på miljøet."

Hittil har vi gjort betydelige fremskritt i å sikre bruken av kun en minimal, tilfredsstillende mengde emballasje som lar oss pakke produktene trygt. I 2016 satte vi oss et mål, som en del av våre forpliktelser for Purina i samfunnet, om å redusere bruken av emballasjemateriale med 3000 tonn innen 2019, sammenlignet med nivåene i 2015. I 2018 reduserte vi emballasjen med 787 tonn. Siden 2015 har vi til sammen redusert emballasjen med 3542 tonn. Vi har oversteget dette målet med 18 %. 52 % av det reduserte emballasjematerialet siden 2017 var plast.

Et godt eksempel på initiativet vårt om å redusere bruken av plast, er at vi har redusert vekten på noe av emballasjen vår ved å nedskalere PE-laget (polyetylen). Denne endringen av emballasje er allerede implementert på de europeiske fabrikkene våre, og har gitt positiv effekt på den samlede emballasjereduksjonen med en reduksjon av totalt 528,3 tonn emballasje.
Innsatsen vår for å redusere bruken av plast i emballasjen stopper ikke med dette. Vi arbeider med å fjerne eller endre sammensatte kombinasjoner av emballasjemateriale, slik at all emballasje, inkludert plast, kan gjenvinnes. Vi arbeider også med å innlemme resirkulert plast i emballasjen vår der det er mulig, og investerer i forskning for å finne bærekraftige materialer som beskytter dyrefôret på samme måte som plast.

Vi samarbeider også med forskjellige aktører for å utvikle nye tilnærminger som skal gi økt gjenvinning, siden vi forstår at det å forplikte seg til 100 % gjenvinnbar eller gjenbrukbar emballasje alene ikke er nok for å bekjempe plastproblemet.
Lær mer om Purinas forpliktelser til å forbedre emballasjens miljøprestasjoner her.