Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

I tråd med en overordnet forpliktelse fra moderselskapet vårt, Nestlé, har vi forpliktet oss til å kontinuerlig redusere vår innvirkning på miljøet. Å redusere klimagassutslipp med 35 %, kjøpe 100 % fornybar elektrisitet til våre fabrikker og eliminere alt avfall fra fabrikkene våre er bare noen av de viktigste tiltakene vi jobber med.

Dette innebærer at vi hele tiden må finne ut hvordan vi kan redusere påvirkningen fra våre industriaktiviteter, ved alle produksjonsstedene våre og hvordan vi distribuerer produktene. Vi ser på hvordan vi reduserer forbruket, øker bruken av energi fra fornybare kilder, reduserer klimagassutslipp og reduserer avfallet ved å gi det verdi.

KLIMAGASSUTSLIPP:

De siste ti årene har Nestlé, moderselskapet vårt, gjort store fremskritt i å redusere klimagassutslipp (GHG) relatert til produksjon med 39 % per tonn produkt. Nestlé har forpliktet seg til vitenskapsbaserte reduksjonsmål for klimagassutslipp for at vi skal kunne levere vår del av Paris-avtalen om klimaendringer fra 2015. Innen 2020 har vi derfor mål om å redusere våre klimagassutslipp med 35 % sammenlignet med 2010-nivåene, ved å fortsette å forbedre energieffektiviteten og bruke fornybar energi.

I 2016 mottok Nestlé anerkjennelse fra CDP, tidligere Carbon Disclosure Project, en veldedig organisasjon som graderer et selskaps innsats i å redusere klimagassutslipp, motvirke klimaendringer og rapportere fremskrittene sine til allmennheten på en transparent måte.

FORNYBAR ENERGI:

Nestlé har også forpliktet seg til RE100-initiativet, som innebærer å kjøpe 100 % av elektrisiteten som brukes i fabrikker fra fornybare kilder. Takket være denne modige beslutningen kjøper allerede våre europeiske Purina-fabrikker i Spania, Italia, Storbritannia, Ungarn, Tyskland og Polen 100 % fornybar elektrisitet i dag. De gjenværende fabrikkene i Frankrike og Russland jobber med dette og kommer til å følge etter innen kortest mulig praktiske tidshorisont.

AVFALL:

Nestlé har også forpliktet seg til å eliminere alt avfall innen 2020. Vi definerer avfall til avhending som alle materialer som forlater et av våre områder for avhending, uten noen økonomisk eller økologisk verdi. Forpliktelsen innebærer at alt avfallet vårt skal gis en verdi. For eksempel kan organisk avfall gjenbrukes for å produsere fornybar energi og komposteres, og i dag kan avfall resirkuleres eller forbrennes for å produsere energi. Vi har gjort store fremskritt, og 12 av våre 14 europeiske Purina-fabrikker har i dag nådd målet om å eliminere alt avfall.