Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
En mann står med en hund på et fjell

Våre tidligere løfter for purinas samfunnsansvar

.

Vår innsats

Våre 10 mål for Purinas samfunnsansvar ble først publisert i 2016, og siden den gang har vi jobbet iherdig for å nå målene våre. Her finner du mer informasjon om våre resultater og aktuell status.

Katt og hund ved matskålen
Kjæledyr: Innovasjon som forbedrer kjæledyrs helse og velvære
Vårt mål: Fra 2021 til 2022 vil vi lansere 10 nye produkter som har fokus på å forbedre kjæledyrs helse og velvære.

Vi nådde vårt mål om å lansere 12 nye produkter, blant annet PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CardioCare™ for hunder, som bidrar til å støtte hjertefunksjonen.
Inskripsjonen på pakken med dyrefoder er forstørret med flass
Kjæledyr: Fremme transparens i hele produktporteføljen
Vårt mål: Å gi forbrukerne enkel tilgang til riktig og transparent informasjon om våre dyrefôrprodukter.

Dette målet ble nådd i 2020, med initiativer som nettstedet Every Ingredient Has a Purpose (hver ingrediens har et formål) (hyperkobling) https://www.purina.co.uk/meet-purina/ingredients) og Your Questions Matter (dine spørsmål teller) (https://www.purina.co.uk/your-questions-matter) -nettstedet som gir tilgjengelig informasjon om hvordan vi lager dyrematen vår. Nærmere detaljer om hvordan vi oppnådde dette, finner du i PinS-rapporten.
Tallerken med dyrefoder
Kjæledyr: Fjerne kunstige fargestoffer fra produktene våre
Vårt mål: Innen 2020 vil vi fjerne alle kunstige fargestoffer fra våre hovedfôrprodukter. Innen 2023 vil vi fjerne alle kunstige fargestoffer i snacks.

Vi nådde målet tre år i forveien: Alle kunstige fargestoffer ble fjernet fra våre måltider og mellommåltider i 2020. Les mer i rapporten om Purinas samfunnsansvar.
Hunden står på vekta
Kjæledyr: Bidra til å redusere risikoen for overvekt hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogram
Vårt mål: Innen 2023 skal våre viktigste 10 markeder i Europa støtte samarbeid og programmer for å forebygge og redusere overvekt blant kjæledyr.

Vi fortsetter å samarbeide med dyrleger og atferdsforskere for å finne de grunnleggene årsakene til overvekt blant kjæledyr, og for å komme frem til nye måter å hjelpe eierne på når det gjelder å håndtere dette problemet. Du kan lese mer om våre tiltak i rapporten om Purinas samfunnsansvar.
Hjerte på hånden
Samfunn: Hjelpe hjemløse dyr
Vårt mål: Innen 2023 vil de 10 største markedene våre i Europa støtte adopsjonsprogrammer og organisasjoner for å bidra til å øke antallet adopsjoner av kjæledyr.

Totalt 28 land har inngått samarbeid for adopsjon av kjæledyr med omtrent 50 ulike organisasjoner. Vi vil fortsette å støtte adopsjonsprogrammer, som en del av våre seks nye mål.
Dyr i boligblokker
Samfunn fremme kjæledyr på arbeidsplassen
Vårt mål: Innen 2020 vil vi inngå 200 allianser over hele Europa for å støtte initiativer for kjæledyr på arbeidsplassen.

I 2020 nådde vi målet vårt, idet vi opprettet programmet Pets at Work i 209 eksterne selskaper som deler vår overbevisning om at vi har det bedre med kjæledyr! Du kan lese mer om dette i rapporten om Purinas samfunnsansvar fra 2020.
Mann ved siden av dyret
Fremme progrmmer om ansvarlig kjæledyrhold for barn
Vårt mål: Innen 2023 vil 2 millioner barn ha deltatt i våre programmer for ansvarlig kjæledyrhold.

Per i dag har mer enn 2 millioner barn deltatt i våre programmer om ansvarlig kjæledyrhold. Som en del av våre seks nye mål vil vi fremme ansvarlig kjæledyrhold for barn og voksne.
Skape jobber for unge over hele Europa
Skape jobber for unge over hele Europa
Vårt mål: Innen 2016 vil vi opprette 1 500 jobbmuligheter og praktikantstillinger for unge under 30 år i Nestlé Purina i Europa.

Vi er stolte over å ha nådd målet vårt i 2016, etter å ha ansatt 2 429 unge i perioden 2014-2016. Du kan lese mer om dette tidligere målet nedenfor.
Pakker av miljøvennlig resirkulerbart materiale
Miljø: Innsats for en avfallsfri fremtid
Vårt mål: Innen 2025 vil 100% av emballasjen være gjenbrukbar eller resirkulerbar.

I 2020 var 78% av vår emballasje designet for å kunne resirkuleres. Vi vil fortsette å jobbe for en fremtid uten avfall, som en del av våre seks nye Purina-mål.
Naturlige ingredienser
Miljø: Implementere ansvarlige innkjøp
Vårt mål: Innen 2022 skal 100% av sjømatingrediensene komme fra ansvarlige innkjøp.

I 2021 kom 86% av våre sjømatingredienser fra ansvarlige innkjøp. Vi vil fortsette vår innsats for å nå dette målet, som en del av vår visjon om innovativ ernæring for kjæledyr og ingredienser som kjøpes inn ved bruk av regenerative dyrkingsmetoder.
En kvinne med tre hunder sitter mot bakgrunnen av skogen
Purinas samfunnsansvar, rapport 2020
Du finner mer informasjon om våre 10 tidligere mål og vårt arbeid for å oppnå dem i vår Rapport fra 2020 om mål for Purinas samfunnsansvar.
En kvinne med to hunder løper langs stranden
Gå tilbake til purinas 6 nye mål
Gå tilbake til startsiden for Våre Purina-mål for å finne våre nye mål.