SLIK SORTERER DU VÅRE EMBALLASJER

Retningslinjer for sortering av vår emballasje

I Purina er emballasje noe vi tenker nøye over, og vi forstår at vi er forpliktet til å redusere miljøbelastningen fra emballasje med hensyn til vekt og volum, råvarer og transport.

Takket være teknologiske initiativer har Purina i 2018 nådd målet vårt med en reduksjon på 3 359 tonn emballasje.

Purinas emballasje er avgjørende for at fôret vi produserer, holder seg ferskt frem til kjæledyrene skal spise det. Den viser også viktige faktaopplysninger og juridisk informasjon om produktet. Samtidig vet vi at de som er glade i dyr, også bekymrer seg for belastningen produktene våre har på miljøet. Les mer om dette målet her

Vi ønsker å hjelpe forbrukere med å sortere vår emballasje riktig. Du finner sorteringsveiledningen nedenfor

plast
Det meste av vår emballasje sorteres som mykplast. Sorter denne fôremballasjen i beholderen for myk plastemballasje, eller hvis det bare finnes én beholder for plast, som «plast». På bildene nedenfor kan du se eksempler på Purina-emballasje som sorteres som (myk)plast:
tidy cats
dentalife
dental
one cat
one pouch
one big bag dog
Adventuros
pro plan
PPVD wet cat
PPVD dry cat
PPVD dry dog
Friskies cat dry
papp

Emballasje som sorteres som papp/papir, skal legges i beholderen for papp/papir. På bildene nedenfor kan du se eksempler på Purina-emballasje som sorteres som papp/papir:

friskies
latz
latz kattsand
latz box
beyond
proplan box
metall

Emballasje som sorteres som metall, skal legges i beholderen for metall. På bildene nedenfor kan du se eksempler på Purina-emballasje som sorteres som metall:

gourmet
PPVD cat
PPVD dog
friskies
hero
Grønt punkt

Nestlé Purina Petcare i Norge er inkludert i Grønt Punkt og betaler gjenvinningsavgifter for våre emballasjer.