Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Emballasje er avgjørende for å sikre at produktene våre har høy kvalitet og er trygge. Vår misjon er å fortsette å være nyskapende og samarbeide med partnere for å sikre at mer og mer av emballasjen vår er gjenvinnbar og blir resirkulert av brukerne, og at vi også fokuserer på nyskapning for å redusere mengden av emballasje i produktene våre.

Emballasje er grunnleggende for å sikre at fôret vi produserer til våre firbeinte venner er ferskt, trygt og uskadet når det havner i matskålen, og ikke blir kastet av den grunn.

Hver enkelt emballasje, om det er tørrfôr, våtfôr eller snacks, gir også viktig ernæringsmessig og juridisk informasjon om produktet og hjelper deg med å måle opp, servere og lære mer om produktene våre.

Vår misjon er å sikre bruk av den minste tilstrekkelige mengden emballasje målt i vekt og volum, og at emballasjen gjenvinnes når brukstiden er over.

I 2016 reduserte vi bruken av emballasjematerialer med 1009 tonn. For å øke gjenvinningsfrekvensen har vi involvert oss i prosjekter over hele Europa som utforsker materialer fra fornybare ressurser og leder utviklingen av fornybar bioplast.

I Frankrike har vi for eksempel etablert et partnerskap med en av våre leverandører for å lede resirkuleringen av aluminiumsposer, som separerer plast fra aluminium. Det gjør det mulig å bruke plast som råmateriale for andre materialer eller som drivstoff, og aluminiumet kan deretter brukes til fremtidig emballasje.
Vi bruker også et spesielt verktøy når vi utvikler ny emballasje for å kunne forstå hvilken innvirkning Purinas emballasje har i dag i forhold til den nye løsningen, og for at vi skal kunne ta de riktige beslutningene angående emballasje.

Målet vårt er å fortsette å analysere og optimere emballasjen vår for å kunne redusere bruken av emballasjemateriale med minst 3000 tonn innen 2019.

Lær mer om Purinas forpliktelser til å forbedre emballasjens miljøprestasjoner her.