Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Emballasjemateriale er helt avgjørende for å kunne levere trygt kjæledyrfôr av høy kvalitet til våre forbrukere, samt bidra til å redusere matsvinn. Vi bruker ulike typer emballasjemateriale til produktene våre, avhengig av typen fôr. Til tørrfôr bruker vi for eksempel pappesker og papirposer i tillegg til plastposer. Til våtfôr bruker vi plast- og aluminiumsposer og bokser. Snacksemballasjen er laget av plastmaterialer. I Purina jobber vi for å forbedre ytelsen til dyrefôremballasjen: vi innoverer og samarbeider med interessenter for å minimere miljøpåvirkningen emballasjen vår har på planeten og dens ressurser.

For å minimere miljøpåvirkningen fra dyrefôremballasjen har vi gjort en rekke tiltak.

• Vi jobber med å optimalisere emballasjen for å bruke minst mulig ressurser, samtidig som vi garanterer kompromissløs beskyttelse for å sikre kvaliteten på kjæledyrfôret. Vi har for eksempel minimert vekten på noe av emballasjen ved å redusere et plastlag. Dette tiltaket førte til at vi sparte over 500 tonn emballasje. Vi har også redesignet Gourmet-pakkenes pappemballasje med et nytt brettekonsept, som har hjulpet oss med å spare nesten 250 tonn emballasje.

• Vi arbeider for å oppnå 100 % gjenvinnbar eller gjenbrukbar Purina-emballasje innen 2025. Denne globale forpliktelsen fra Nestlé omfatter alle Purina-produkter. Noe av kjæledyrfôret vårt finnes allerede som fullt gjenvinnbar emballasje, men vi vet at vi må gjøre mer. Du kan lese mer om gjenvinnbarheten til emballasjen vår her.

• Vi samarbeider med ulike aktører for å utvikle nye tilnærminger som kan øke gjenvinningen. Vi arbeider aktivt med resirkuleringsteknologiselskaper og innsamlingsorganer for å identifisere foreløpige løsninger så raskt som mulig for viktige emballasjetyper, slik at de kan gjenvinnes.