Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Som bedrift og som enkeltpersoner har vi et ansvar for å ta vare på vannet, slik at flere og flere mennesker kan få tilgang til denne svært verdifulle ressursen i fremtiden. I Purina jobber vi med å bruke vann mer effektivt i virksomheten vår.

Vann er avgjørende for virksomheten og produktene våre. Vi bruker det til å vaske og tilberede råvarene, og til å kjøle og rengjøre utstyret. Vi bidrar til moderselskapets forpliktelse om å fortsette å jobbe med å redusere vannforbruket per tonn av ferdige produkt for å kunne oppnå 35 % reduksjon i vannuttak innen 2020 sammenlignet med 2010-nivåene. De siste årene har vi gjort reelle fremskritt, og i dag har vi allerede redusert bruken av vann per tonn ferdig produkt med 25 %.