Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @PURINA

Nicola
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

I 2016 satte vi oss som mål at 100 % av våre sjømatingredienser innen 2020 skulle kjøpes inn fra kilder som var dokumentert ansvarlige. Dette har vist seg å være en stor utfordring. I 2019 var vi i stand til å spore mer enn 50 % av vår fisk og sjømat tilbake til ansvarlige kilder (53 %), en kraftig forbedring fra 2017 (27 %). I 2020 har vi økt dette til omtrent 70 %, og selv om vi ikke har oppnådd 100 % ennå, vil vi fortsette å jobbe mot denne ambisiøse målsettingen i 2021. I fremtiden vil dette bety at vi ikke bare vil forsette å kjøpe varer fra ansvarlige kilder, men at vi også vil tilstrebe å støtte transformerende aktiviteter på bransjenivå for å øke andelen bærekraftig fisk på globalt plan.

For å finne ut om en råvare er kjøpt fra en ansvarlig kilde, følger vi definisjonen på ansvarlig innkjøp som brukes av vårt morselskap Nestlé:

Fisk og sjømat regnes som ansvarlig innkjøpt dersom produktene innfrir ett av følgende kriterier: a. Fra kilder som innebærer lav eller middels risiko som definert av FishSource eller Monterey Bay Seafood Watch b. Fiskeriet eller oppdrettsanlegget er sertifisert av ett av følgende organer: Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), Iceland Responsible Fisheries Management, Alaska Responsible Fisheries Management, Global Aquaculture Alliance’s Best Aquaculture Practices, GLOBAL G.A.P. Aquaculture Certification, Friends of the Sea c. Fra et fiskeri eller havbruk eller fra IFFO RS-sertifiserte kilder, med fortsatt samarbeid med leverandørene.

Ansvarlig innkjøpt fisk kan komme fra mange ulike kilder som overholder forskjellige kriterier etter vår definisjon, for eksempel med forskjellige men likeverdige typer sertifisering, som ofte ender opp i samme dyrefôrprodukt. Purina prioriterer i dag ansvarlig innkjøpt fisk fremfor å velge én enkelt sertifisering som kunne brukes på pakkene våre. Dette endrer ikke det faktum at vi forstår hvor viktig det er å kjøpe inn varer fra havbruk og oppdrettsanlegg med sunn fisk og ansvarlige arbeidsprosedyrer.