Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Dyrevelferd

Dyrevelferd

Gå til siden >

Vi har forpliktet oss til å forbedre velferden hos gårsdyr i våre globale forsyningskjeder. I tillegg anerkjenner vi den viktige forbindelsen mellom dyrevelferd og helsen til dyr som avles opp for å bli mat, og vi har fast tro på at solide standarder for gårdsdyrs helse og velferd kan ha både direkte og indirekte innvirkning på fôrkvalitet og sikkerhet.

I 2012 ble vi med på og forpliktet oss til Farm Animal Welfare-prosjektet fra Verdensorganisasjonen for dyrehelse, hvor vi fortsetter å spille en aktiv rolle.

Som en del av våre forpliktelser overfor gårdsdyrs velferd samarbeider vi med partnere i forsyningskjedene for å etablere sporbarhet for de animalske råvarene vi kjøper. I tillegg skal overvåkingsprogrammet vårt hjelpe oss til å forstå hva som er nåværende status for praksis knyttet til gårdsdyrs velferd. Dette gjør at vi kan etablere en grunnlinje for kontinuerlig forbedring. Ved å gjøre dette arbeidet vil vi støtte og iverksette handlinger som fremmer dyrs helse og velferd, og eliminere praksis som strider mot de «fem friheter» som gjelder for dyr:

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring
  • Frihet fra frykt og stress
  • Frihet fra fysisk og termisk ubehag
  • Frihet fra smerte, skade og sykdom
  • Frihet til å utøve normale atferdsmønstre

Vi støtter fullt ut Verdensorganisasjonen for dyrehelses (OIE) arbeid med å fremme iverksettingen av disse «fem frihetene» i den globale forsyningskjeden.

I tillegg til dette bruker vi også vurderingsprotokollen for ansvarlig innkjøp, utviklet av moderselskapet vårt Nestlé, sammen med Verdens dyrevernorganisasjon for å etablere en måte å evaluere tilstanden til gårder og deres praksis, blant annet hvordan dyr blir avlet, fôret, huset, transportert og slaktet. Dette hjelper oss også med å velge de riktige leverandørene. Nestlé var det første store næringsmiddelselskapet som inngikk et slikt partnerskap med en ikke-statlig organisasjon for dyrevelferd.