Your Pet, Our Passion.
Jean Christophe

Senior Pet Nutritionist and Regulatory Affairs Specialist @Purina

Jean Christophe
Hvordan lages det?

Hvordan lages det?

Gå til siden >

EU-forskrifter om organisk mat definerer reglene for organisk produksjon og merking av fôr, inkludert dyremat. De omfatter hvert nivå av produksjonsprosessen, fra frø til den endelige bearbeidede maten. Organisk produksjon betyr å respektere EUs regler om organisk jordbruk.

EUs regler har som formål å verne miljøet og opprettholde biologisk mangfold, og de gir konsumentene tillit til organiske produkter. Organisk jordbruk er en landbruksmetode som tar sikte på å produsere mat ved hjelp av naturlige stoffer og prosesser. Dette betyr at organisk jordbruk normalt har begrenset innvirkning på miljøet, da det oppmuntrer til ansvarlig bruk av energi og naturressurser, opprettholdelse av biologisk mangfold, bevaring av økologisk balanse i lokalmiljøet, forbedring av jordens fruktbarhet og vedlikehold av vannkvalitet.
Reglene anvendes på alle områder innen organisk produksjon og er basert på blant annet følgende grunnprinsipper:

 • forbud mot å bruke genmodifiserte organismer,
 • forbud mot bruk av ioniserende stråling,
 • begrense bruken av kunstgjødsel, herbicider and pesticider,
 • forbud mot bruk av hormoner og begrenset bruk av antibiotika: bare når det kreves av hensyn til dyrenes helse.

Reglene for organisk jordbruk fører dessuten til høyere grad av dyrevelferd ettersom bøndene pålegges å imøtekomme dyrenes spesifikke adferdsmessige behov.

Prosessert dyrefôr faller også i EU-kategorien for matprodukter. Derfor gjelder tilsvarende regler, og dyremat kan merkes som organisk dersom det overholder noen strenge regler vedrørende sertifisering, merking og utforming.

Sertifisering:

 • Råmaterialene som brukes, i tillegg til produsenten, må være sertifisert av et organ som sertifiserer organisk mat
 • Oppskriften og merkingen må sertifiseres av samme organ
 • Hele forsyningskjeden, inkludert distribusjonssenteret, må være sertifisert som organisk

Merking:

 • Kan merkes med BIO dersom produktet er i samsvar med EU-lovgivningen
 • Hvis produktet overholder EU-reglene, kan man påføre grønt blad-logoen fra EU (se nedenfor). Lokale logoer kan også brukes hvis produktet overholder nasjonale standarder.
 • Organiske ingredienser bør fremheves på listen over ingredienser

Utforming:

 • 95 % av tørrstoffet og 100 % av jordbruksingrediensene må være sertifisert som organiske
 • Noen ikke-organiske ingredienser kan brukes, men bare hvis de er oppført på EUs liste over godkjente ingredienser
 • Tilsetningsstoffer som vitaminer kan også brukes til produkter så lenge de befinner seg på EUs liste over godkjente ingredienser

Selv om vi har begynt å inkludere organisk dyrefôr blant våre produkter, står organisk dyrefôr overfor mange produksjonsmessige utfordringer:

 • Tilgang på råmaterialer: mindre enn 2 % av landjorden blir brukt til organisk jordbruk. Dette betyr at vi har en begrenset leverandørbase. I tillegg er det stor ustabilitet i organisk dyrkede avlinger.
 • Produksjonen i en dyrefôrfabrikk er mindre fleksibel, spesielt når man bruker samme produksjonslinje for organiske og tradisjonelle produkter. Dette fordi produksjonslinjen må rengjøres før de organiske produktene kan fremstilles, for å unngå at tradisjonelle ingredienser kommer i kontakt med den organiske produktene.
 • Produksjonskostnadene for økologisk dyrefôr er høyere enn for tradisjonelt fôr, grunnet den omfattende prosessen med å overholde reglene i tillegg til at organiske/tradisjonelle råvarer må skilles fra hverandre over hele forsyningskjeden.
 • For å fremstille komplett og balansert dyrefôr trenger vi noen tilsetningsstoffer i oppskriftene (som vitaminer eller mineraler) som ikke er sertifisert som organiske ettersom de er syntetiske (selv om de er identiske med naturlige tilsetningsstoffer).

Legges til av markeder som har lansert det og med lenke til produktets nettside:
Vi i Purina vet at ulike kunder er ute etter ulike løsninger når de velger mat til sine kjæledyr. Derfor har vi styrket vårt produktutvalg med en organisk produktserie, Purina Beyond Bio. Likevel er alle våre produkter, enten de er organiske eller tradisjonelle, laget slik at ditt kjæledyr skal få all nødvendig næring.