Your Pet, Our Passion.
Nicola

Responsible Sourcing Co-ordinator Procurement @PURINA

Nicola
Hvordan lages det?

Hvordan lages det?

Gå til siden >

Våre kvalitetsprosedyrer sikrer at vi utelukkende kjøper produkter fra leverandører med effektive sporbarhetssystemer hvor et gitt parti av en ingrediens kan spores hele veien gjennom forsyningskjeden helt tilbake til den opprinnelige kilden, i den grad det er praktisk gjennomførbart, innen kortest mulig tid.
Sporbarhet innebærer også å kartlegge forsyningskjeden vår slik at vi vet hvor råvarene kommer fra, helt tilbake til gården, plantasjen, fiskeriet eller tilsvarende. Vi gjør vårt ytterste for å oppnå gjennomsiktighet og sporbarhet i vår virksomhet. Men ettersom vi bruker mange forskjellige råvarer i produktene, vil vår evne til å spore dem tilbake til opprinnelsesstedet avhenge av den enkelte ingrediensen.

De viktigste råvarene som vi bruker i dyrefôr, er kjøtt og animalske derivater, fisk og sjømatprodukter, samt korn og grønnsaksproteiner.

KJØTT OG ANIMALSKE DERIVATER
I Purina verdsetter vi animalske biprodukter (kjøtt og animalske derivater), og disse brukes i våre produkter. Våre leverandørers effektive og godt planlagte innhenting av disse produktene er en svært komplisert prosess som involverer mange forskjellige parter, hvilket innebærer en stor mengde utfordringer med tanke på vårt mål om transparens og sporbarhet. Til tross for disse utfordringene kan over 95 % av kjøttet og de animalske derivatene som vi bruker, spores tilbake til opprinnelseslandet, og 65 % kan spores tilbake til slakteriet. For øyeblikket gjør vi en iherdig innsats for å øke dette tallet. Det er verdt å nevne at 99 % av de animalske derivatene blir kjøpt lokalt fra europeiske kilder. De resterende 1 % kjøpes inn fra godkjente leverandører utenfor Europa. Dette på grunnlag av sesongavhengighet, tilgjengelighet og kvalitet.

FISKE- OG SJØMATPRODUKTER
84 % av Purinas EMENA fiske- og sjømatprodukter er sporbare (biprodukter er transparente med hensyn til opprinnelsesland eller -fiskeri).
Alle våre dyrefôrprodukter følger komplette og balanserte oppskrifter som innfrir de ernæringsmessige behovene til hunder og katter på alle stadier av livet, og ved mange ulike helsetilstander. I tillegg til at det er næringsrikt, er det både miljøvennlig og sosialt ansvarlig å bruke fiskebiprodukter, ettersom man dermed benytter alle proteinkildene i fisken. Å identifisere de nøyaktige kildene til fisk og sjømat kan by på utfordringer, og bruk av fiskebiprodukter gjør sporbarheten enda vanskeligere, da de vanlige sporbarhetsmekanismene som brukes for hele fisk for øyeblikket ikke er tilstrekkelige. Vår fisk og sjømat kommer fra et stort utvalg kilder. Disse inkluderer fiskerier for villfisk i Atlanterhavet, Stillehavet og Det indiske hav samt Middelhavet, Svartehavet og akvakulturanlegg i Østerrike, Brasil, Chile, Danmark, Færøyene, Frankrike, Indonesia, Irland, Italia, Japan, Korea, Norge, Polen, Taiwan, Thailand, Storbritannia og USA.

KORN- OG GRØNNSAKSPROTEINER
100 % av soyaen som brukes av Purina EMENA, kan allerede spores, og vår samarbeidspartner Proforest gjennomfører vurderinger i henhold til vår standard for ansvarlig innkjøp. Proforest tilbyr også teknisk assistanse og veiledning til våre leverandører, for å hjelpe dem med å forbedre sine leverandørbaser.
Når det gjelder korn, har vi som mål å kjøpe inn dette fra steder som ligger så nær våre egne fabrikker som mulig. Slik støtter vi lokale bønder samtidig som vi begrenser kostnadene og miljøpåvirkningen.
Å oppnå synlighet blant kornleverandørene er en komplisert oppgave, da leverandørkjedene er lange og består av mange forskjellige typer leverandører. Vi kjøper korn fra varehandlere så vel som kooperativer, og det hender at de kjøper varer fra andre leverandører, noe som innebærer liten synlighet i forsyningskjeden. Imidlertid har vi gjort fremgang og gjør vårt beste for å holde våre leverandører og oss selv ansvarlige, samt å skape transparens over hele bransjen.
Nå kan du finne ut hvordan vi sikrer kvaliteten på produktene våre.