Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Hvordan lages det?

Hvordan lages det?

Gå til siden >

Vi gjennomfører cirka 1400 daglige kontroller gjennom hele produksjonsprosessen.

I fabrikkene våre utfører vi daglig en rekke tester for å sikre at råvarene og det ferdige produktet imøtekommer de strenge kriteriene vi stiller til trygt dyrefôr av høy kvalitet.

De ferdige produktene våre blir evaluert i henhold til en rekke fysiske og sensoriske parametere som er basert på et sett med forhåndsdefinerte standarder. Dette går blant annet ut på å kontrollere bitenes størrelse, fargen, aromaen og tettheten på bitene. I tillegg ser vi etter eventuelt fragmenterte produkter, samt muligheten for krysskontaminering.

For å gjøre dette brukes det både fysiske måleinstrumenter og sensoriske midler, for eksempel syn og lukt. Kvalitetssikringsteamet vårt får spesifikk trening på dette området, og den oppdateres årlig. På slutten av hver dag, når alle de ulike testene er analysert og vi har fått resultatene, blir produksjonen fra dagen før frigjort for distribusjon til forhandlerne våre for videre salg.

Kontroll av ferdige produkter er bare en del av mer enn 1400 kontroller som daglig utføres gjennom hele prosessen. Hver dag utfører vi cirka 300 tester av råvarene og emballasjematerialene som kommer inn i produksjonsanleggene våre, og gjennomfører 1100 andre kontroller i løpet av produksjonsprosessen og av de ferdige produktene.