Your Pet, Our Passion.
Jenifer

PhD, Technical Communication Manager and Veterinarian @Purina

Jenifer
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

Mer protein betyr ikke nødvendigvis bedre ernæring. Proteinnivået er et av nøkkelpunktene å ta i betraktning når du skal velge kjæledyrfôr. Men målet er å sikre at fôret inneholder den nødvendige mengden protein for de spesifikke behovene til kjæledyret (med tanke på livsfase og/eller sykdommer dyret kan lide av). Et annet punkt det er viktig å tenke på, er proteinets fordøyelighet. Vi må være sikre på at kjæledyret er stand til å utnytte proteinet effektivt. I Purina jobber vi sammen med eksperter på ernæring for å formulere produktene våre, og vi sikrer kvaliteten og fordøyeligheten til proteinet gjennom grundige kvalitetskontroller.

Ved for stort inntak av proteiner vil ikke kroppen ha kapasitet nok til å lagre alt, og derfor blir ikke det overflødige proteinet brukt til å danne mer muskelmasse. Resultatet blir at det overflødige proteinet sannsynligvis ender opp i urinen eller avføringen, noe som ikke er skadelig så lenge kjæledyret er friskt. Imidlertid kan det å gi kjæledyr overdrevne mengder protein bli et miljøproblem som ikke er bærekraftig, på grunn av mengden utskilt nitrogen som kommer fra proteinmetabolismen.

Å fôre kjæledyret med mer protein enn det trenger gir derfor ingen helsemessige fordeler for kjæledyret, og det kan potensielt bidra til å skape miljøproblemer.