Sikre ansvarlige innkjøp

Våre mål

Innen 2017

100 prosent av soyaen vi bruker skal kunne spores tilbake til produsenten.

Innen 2020

100% av sjømatingrediensene
som er vilt fanget eller fra
oppdrett skal komme fra
bærekraftige kilder.

Vårt synspunkt: Purina, bærekraft og innkjøp

Dyreeiere, supermarkeder, veterinærer – alle ønsker vi å vite hvor ingrediensene våre kommer fra, og om de har hatt noen innvirkninger på miljøet. På samme måte ønsker også leverandørene å vite hva som er vår innkjøpspolitikk.

I Purina er bærekraft i innkjøpsprosessen noe som er under konstant utvikling. Vi har som mål å sikre at leverandørene våre produserer råvarer med høy kvalitet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi jobber allerede med leverandørene våre om viktigheten av god sporbarhet og samarbeid mellom leverandører og tredjepartspartnere for å kunne evaluere hele vår verdikjede. For eksempel jobber vi med organisasjoner som Proforest og Sustainable Fisheries Partnership for å kunne fastslå hvor bærekraftige fremgangsmåtene våre er. Dette arbeidet setter oss i forkant av det som blir gjort i Nestlé, i sin helhet, innen bærekraftige innkjøp.

Vi jobber ikke bare med våre partnerorganisasjoner fra dag til dag, teamet vårt møter også leverandører og oppkjøpere med hyppige mellomrom, i tillegg til å besøke produksjonssteder. Dette gir oss en god forståelse av hvordan leverandørene våre opererer. Det kan være vanskelig å nå ut til alle leverandørene, siden enkelte av våre produkter har en svært omfattende verdikjede, men vi iverksetter nye initiativer som blant annet innebærer vurdering av gårder for å sikre at hele vår verdikjede, helt tilbake til gårdsnivå, er bærekraftig.

Det er viktig for Purina å ha et plettfritt rulleblad når det gjelder bærekraft og innkjøp. Og derfor har vi etablert langsiktige innkjøpsstrategier for varene vi bruker i våre produkter, slik at forbrukere og interessenter kan stole på at ingrediensene våre kommer fra trygge kilder.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

Nestlé har utviklet retningslinjer for ansvarlige innkjøp for 12 viktige varer (palmeolje, soya, sukker, papir, kaffe, kakao, melkeprodukter, sjømat, shea, vanilje, hasselnøtter og kjøtt, fjærfe og egg).

Nestlé engasjement: Sikre ansvarlige innkjøp i verdikjeden vår

Les mer om Nestlé CSV

icons

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER