Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vårt mål

Innen 2019

Redusere emballasjeforbruket vårt med minst 3000 tonn.

Vårt synspunkt: Purina,
emballasje og miljøet

Purinas emballasje er avgjørende for at fôret vi gir kjæledyrene våre skal holde seg ferskt. Den viser også viktige faktaopplysninger og juridisk informasjon om produktet den inneholder. Samtidig vet vi at de som er glade i dyr også bekymrer seg for den belastningen produktene våre har på miljøet.

I Purina er emballasje noe vi tenker nøye over, og vi forstår at vi er forpliktet til å redusere miljøbelastningen fra emballasje med hensyn til vekt og volum, råvarer og transport.

For å oppnå målet vårt og øke gjenvinningen, har vi satt i gang prosjekter over hele Europa der vi utforsker materialer fra fornybare ressurser og leder an i utviklingen av fornybar bioplast. Vi bruker også et spesielt verktøy som hjelper oss å forstå avtrykket dagens Purina-emballasje har, kontra den nye løsningen.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

Nestlé engasjement: Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Mål: Fortsette med systematisk analyse og forbedring av emballasjeporteføljen vår og redusere emballasjeforbruket med minst 100 000 tonn.

Les mer om Nestlé CSV

Gjenvinning for en bedre fremtid...

packaging

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER