Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Våre mål

Innen 2017

Vi vil lansere 16 nye produkter med fokus på å forbedre kjæledyrs helse og velbefinnende.

Vi vil dele forskningen vår ved å publisere artikler fire ganger årlig i tekniske tidsskrifter.

Vårt synspunkt:
Purina, forskning og ernæring

Vi er en bedrift av dyreelskere, fra forskere og ernæringsfysiologer til markedsfolk og selgere. Vi engasjerer oss i forståelsen av kjæledyrs ernæringsmessige, atferdsmessige og sosiale behov og fokuserer på å gjøre alt vi kan for at de skal være sunne og lykkelige. Vi har en grunnleggende tro på at vitenskapelig bevist ernæring av høy kvalitet er essensielt for kjæledyrs velbefinnende. Og det er derfor, helt fra selskapet vårt ble stiftet og videre i alle våre handlinger, at vi har holdt løftet vårt om å tilby ernæring av høy kvalitet med vitenskapelig beviste resultater. I Purina har ernæring hovedrollen.

Som en av verdens ledende dyrefôrprodusenter har vi gjort betydelige investeringer i forskning, nyskapning og forståelse av kjæledyr. Vi har et ansvar overfor kjæledyr og deres eiere for å bruke kunnskapen, forskningen på dyrefôr og utviklingsekspertisen vår til å tøye grensene og fortsette å utvikle produktene våre, også for kjæledyr med spesielle behov og de som trenger foreskrevet ernæring fra veterinær.

I 2015 lanserte vi nye måltider for katter med diabetes og et nytt tannpleieprodukt i Pro Plan Veterinary Diet-serien, og et nytt produkt spesielt tilpasset steriliserte eldre katter (Sterilised Adult 7+) i Pro Plan Cat-serien. Vi samarbeider med anerkjente kolleger og ledende veterinærer over hele verden og er begeistret for utsiktene til å bli bransjeledere i fremming av kjæledyrs helse og velbefinnende.

Vi bygger videre på Nesté CSV

Nestlés mål er å være matindustriens leder i ernæring, helse og velvære, via Nestlé Institute of Health Sciences, som ble etablert for å kunne drive banebrytende forskning på helsevitenskap og ernæring.

Nestlé engasjement: Være bransjeledende på ernæring og helseforskning gjennom samarbeid

Les mer om Nestlé CSV

dog and cat

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER