Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vårt mål

Innen 2023

To millioner barn skal delta i programmene våre.

Vårt synspunkt

I Purina tror vi at livet blir rikere når mennesker og kjæledyr knytter bånd med hverandre, og at det finnes mange fordeler med å eie kjæledyr. Barna våre er neste generasjon av dyreeiere, og det er viktig at de ser fordelene med det å ha kjæledyr og forstår hvordan de best skal oppføre seg rundt dem. Kjæledyr lærer barna verdifulle ting om ansvar, å vise kjærlighet og respektere grenser.

Vi ønsker å sikre at så mange barn som mulig i Europa lærer om ansvarlig dyrehold, alt fra hvordan man nærmer seg et kjæledyr, forstår atferden deres, viser omsorg, fôrer og steller dem, slik at de kan bli ansvarlige kjæledyreiere i fremtiden.

Eksisterende programmer

Over hele Europa har en rekke land drevet vellykkede programmer for ansvarlig dyrehold i mange, mange år. For eksempel har det italienske dyrevelferdsorganet ‘Scuola di Petcare’ blitt drevet i ti år, og utdannet omlag 250 000 barneskoleelver og familiene deres om fordelene ved ansvarlig kjæledyrhold. Vi har lignende programmer i land som Frankrike, Russland og Tyskland, for å nevne noen.

Les mer om Nestlé CSV

children

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER