Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Våre mål

Innen 2018

Gjøre informasjon mer tilgjengelig ved hjelp av lettfattelig produktinformasjon og ernæringsråd på emballasjen.

Vårt synspunkt: Purina,
ernæringsinformasjon og råd

Vår vesentlighetsanalyse kastet lys over at dagens dyreelskere virkelig gransker merkene og produktene våre. De ønsker å vite hva produktene våre inneholder, og desto mer informasjon, desto bedre. De vil informeres til enhver tid og på ulike måter – via emballasje, nettsteder og ulike nye digitale verktøy som finnes på markedet. Vi er klar over at selv om vi allerede deler produktinformasjon, er den ikke alltid så lett å forstå som den burde være. Næringsinformasjon er noe vi i Purina vil at alle skal ha tilgang til og kunne bruke.

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg og har som mål å gi omfattende og transparent opplæring og rådgivning. Vi jobber med spesialister på dyreernæring, myndigheter og bransjeorganer for å kunne tilby vedvarende og, der det er hensiktsmessig, uavhengig informasjon til kunder slik at de kan føle seg trygge på at de har den kunnskapen de trenger til å gjøre sine egne valg.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

Nestlé Engasjement: Gi næringsinformasjon og råd på alle våre etiketter

Nestlé Engasjement: Tilby utdanningsprogrammer for god ernæringspraksis

Les mer om Nestlé CSV

icons

Vi er her for å hjelpe

Vi er her for å kunne hjelpe hunder og katter å holde seg friske, og gjør alt fra å svare på spørsmål om dyrefôret vårt til å gi råd om helseproblemer. Du kan ta kontakt med vår kundeservice. Ring oss eller send e-post:

I Norge:

forbrukerkontakt@no.nestle.com

Telefon: 800 80 730

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER