Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

Vårt mål

Innen 2023

De ti største markedene våre i Europa skal støtte våre forebyggingssamarbeid og -programmer.

Vårt synspunkt:

Forskning gjør det klart at fedme er det aller største helseproblemet hos kjæledyr, hvor 33-58 prosent av katter og hunder regnes for å være overvektige. Moderne livsstil og en tendens til å overfôre kjæledyr med snacks og godbiter (av ‘for mye’ kjærlighet) er noe av rotårsaken til problemet.

Denne fedmeepidemien blant kjæledyr er årsaken til helseproblemer som ikke bare gir stor belastning på ledd og indre organer, men som også har en alvorlig innvirkning på livskvaliteten.

I Purina har vi jobbet lenge med fremming av sunnere kosthold og livsstil for kjæledyrene våre, og bidratt med banebrytende nyskapning i dyrefôrindustrien – hvorav mye har omdefinert bransjestandardene.

Dette omfatter de kliniske fôrtypene våre, som er de første på markedet og spesielt sammensatt for å bidra til vekttap og opprettholdelse av normal vekt.

Vi var også først ute med “kroppstilstandspoeng”, som nå er allment vedtatt og brukt ikke bare i vitenskapelige undersøkelser, men også hos veterinærer og dyrevelferdsorganisasjoner, og har blitt en gylden standard for evaluering av kroppstilstand hos kjæledyr, og om de er rammet av overvekt eller fedme.

Vi fortsetter å jobbe tett sammen med veterinærer for å hjelpe kjæledyreiere med å bedre forstå hvordan de kan skape positive endringer i det overvektige dyrets helse ved å endre sin egen atferd.

Selv om forebygging er nøkkelen til å redusere fedme hos kjæledyr, viser studier at til tross for tidligere innsats fra veterinærer, foreninger og matindustrien, er forbrukernes bevissthet rundt fedme hos kjæledyr fortsatt lav. Å bekjempe fedme er enda mer utfordrende når mange kjæledyreiere heller ikke er klar over at kjæledyrene deres er overvektige.

Målet vårt er å bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer – og samarbeide med nøkkelaktører innen dyreernæring og folkehelse for å skape reell endring.

Vi skjønner at dybden i problemet gjør at vi ikke kan greie å løse dette alene. Derfor trenger vi å jobbe med bransjen vår og med andre viktige interessenter for å utgjøre en forskjell.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

Nestlé engasjement: Fremme et sunt kosthold og en sunn livsstil med fysisk aktivitet.

Les mer om Nestlé CSV

pet scale

Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Vi forstår at det å trekke til seg og beholde de beste folkene er helt nødvendig for fremtiden til virksomheten vår.

FINN UT MER

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER