Skape jobber hos Purina for unge over hele Europa

Våre mål

Innen 2016

Vi skal skape 1500 jobbmuligheter og traineestillinger for unge under 30 år i Nestlé Purina i Europa.

Vårt synspunkt:

Arbeidsledighet hos unge er et stort problem i Europa og berører én av fire unge. Vi vet at å skaffe og beholde flinke folk er helt avgjørende for oss som en bedrift, samt for å sikre en lys fremtid for kjæledyr.

I tillegg er unge under 30 år neste generasjons dyreeiere, og de vil spille en viktig rolle i å fremme fremtidige kjæledyrs helse og velferd og hjelpe andre jevnaldrende dyreelskere.

Vi bygger videre på Nestlé CSV

I 2013 annonserte Nestlé lanseringen av Youth Employment Initiative, som vil skape 20 000 nye jobbmuligheter for unge under 30 år i hele Europa innen 2016.

Nestlés mål: å skape 20 000 jobbmuligheter for unge mennesker i Europa

Les mer om Nestlé CSV

icons

Fremme kjæledyr på arbeidsplassen

Vi ønsker å bruke vår erfaring med kjæledyr på arbeidsplassen til å hjelpe andre bedrifter å gjøre det samme.

FINN UT MER

Fjern kunstige fargestoffer fra våre produkter

Flere av produktene våre er allerede frie for kunstige fargestoffer. Innen 2023 skal alle produkter være det.

FINN UT MER

Gi tilgjengelig produktinformasjon og råd om dyreomsorg

Vi tror på å gjøre forbrukere i stand til å ta bevisste valg.

FINN UT MER

Fremme ansvarlig kjæledyrhold med programmer for barn

Vi ønsker å lære flere barn i hele Europa om ansvarlig kjæledyrhold.

FINN UT MER

Sikre ansvarlige innkjøp

Vi har som mål å sikre at både vi og leverandørene våre opptrer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

FINN UT MER

Være bransjeledere i dyreernæring og helseforskning

Som det dyreelskende selskapet vi er, er vi fast bestemt på å lede an i arbeidet med kjæledyrs helse og velbefinnende gjennom bransjeledende ernæring og kunnskap.

FINN UT MER

Bidra til å redusere risikoen for fedme hos kjæledyr gjennom felles forebyggingsprogrammer

I Purina ønsker vi å skape større bevissthet rundt fedme hos kjæledyr, og samarbeide med partnere om å lage helhetlige forebyggingsprogrammer.

FINN UT MER

Gjøre Purinas emballasje mer miljøvennlig

Vi er forpliktet til å redusere den belastningen vi påfører miljøet og å oppfordre til gjenvinning.

FINN UT MER

Oppmuntre til adopsjon av kjæledyr gjennom samarbeid og partnerskap

Vi vil hjelpe flere kjæledyr med å finne gode hjem.

FINN UT MER