Your Pet, Our Passion.
Vær glad i hunden din
Velg den rette rasen for deg

Velg den rette rasen for deg

6 minutters lesing
According to the World Health Organization, is "a state of complete physical, mental and...Read more
Lorem ipsum

Akkurat som det er viktig å gi hunden din et balansert kosthold for at den skal holde seg sunn og frisk, er den følelsesmessige næringen avgjørende for at den skal det bra!

Ulike raser har ulike behov, så det er viktig å gjøre deg kjent med hundens personlighet og atferdsmessige behov for at den skal ha det så bra som mulig.

Naturlige instinkter

Mens de grunnleggende behovene kan se like ut, har ulike raser svært varierende følelsesmessige behov. Hvis du for eksempel har en terrier, vil den elske å grave, mens en blodhund foretrekker å følge et spor til en skjult skatt! En gjeterhund kan ha det bra alene i lengre perioder av gangen, mens en toy-hund trenger mye mer oppmerksomhet fra din side for å bli tilfreds. Disse svært forskjellige atferdsvariasjonene fra rase til rase, og de ulike hundepersonlighetene kommer av de ulike rollene hundene opprinnelig hadde for mange år siden.

Nå blir hunden i stor grad omtalt som “menneskets beste venn”, men den stammer hovedsakelig fra ulver i Midt-Østen og Asia som begynte og interagere med mennesker, og forandret deretter jakt-, nærings og forplantningsatferd til å bli landsbyhunder.

Enkelte av disse hundene ble deretter valgt til å utføre ulike oppgaver slik som vakthund, jakthund og gjeterhund. Dette utvalget betyr at hundene snart utviklet spesifikke “atferdstyper”, med evnen og energien til å utføre spesifikke roller. Mange av disse kjenner vi lett igjen den dag i dag.

I og med at valget av hunder til ulike jobber tok utgangspunkt i egnetheten basert på størrelse og form, har hunder blitt den mest mangfoldige arten på jord med tanke på fysisk utseende og atferd. Det er nå over 500 hunderaser, og utallige blandingsraser, og selv om få moderne familiehunder nå utfører oppgavene de ble avlet frem til, er hjernen og følelsene fremdeles programmert til det! For å hjelpe hunden med å ha det bra må du derfor gi den en sjanse til å uttrykke disse naturlige, typespesifikke instinktene.

Hundepsykologi: hvordan hundens hjerne fungerer

Et dyrs følelsesliv er et resultat av en rekke spesifikke faktorer, og blant disse finner vi tre nøkkelsystemer - Belønning, pleie og lek - som gir en positiv følelse av velvære. Disse tre systemene er tilstede i alle valper, sammen med lyst, redsel, panikk og sinne.

Systemene er vanlige hos alle pattedyr, fra mus til aper, og selvsagt også hos hunder og katter. Uten følelsesmessig respons mister dyr muligheten til å lære, opprette bånd, nyte livet og til og med overleve. Derfor er det avgjørende at du forstår hundens psykologi og individuelle behov som er så viktige for hundens velvære.

 

Belønningssystemet

Atferdsproblemer kan utvikle seg når hunder ikke får muligheten til å la disse instinktive atferdsformene komme til uttrykk. Derfor er det avgjørende at de får utløp for disse opprinnelige rollene, eller simulerer dem ved å løpe etter en ball eller øver kropp og sinn med agility.

Omsorgssystemet

Omsorgssystemet utviklet seg hos pattedyr fordi det å utvikle nære forbindelser og omsorg for avkommet vårt i en lengre periode etter fødselen enn andre levende skapninger ga oss en konkurransedyktig fordel. Omsorgssystemet ga oss i tillegg de emosjonelle byggeklossene vi trengte for å utvikle sosiale relasjoner av alle slag.

Hva som utgjør god omsorg varierer ikke så mye blant ulike hunder, men hundenes opprinnelige rolle, alder, kjønn, personlighet og til og med størrelse utgjør derimot definitivt en stor forskjell. Toy-hunder er for eksempel mye mer avhengige av eierne sine fordi de er avlet frem med et styrket omsorgssystem for å holde oss med selskap. I kontrast til dette finner vi hyrdehunder som ble avlet frem for å vokte sauer og geiter uten mye direkte kontakt med mennesker. Når du forsøker å forstå hundens personlighet, er det viktig å tenkte på rasens rolle i forhold til mennesket opp gjennom historien, og hvordan dette kan virke inn på hundens emosjonelle behov.

Lek-systemet

Tradisjonelt sett mente forskerne at lek ganske enkelt ga ungdyrene en trygg måte å øve seg på jakt og paringsatferd. Men nå er lek-systemet faktisk anerkjent som et avgjørende emosjonelt system, som er avgjørende for at dyret bevarer en global velvære.

Når de leker kan du se at unghunder gir uttrykk for økende rovdyrsatferd. Mange av disse er tilpasset fra jaktinstinktene de hadde – inkludert atferd slik som sniking, jaging, biting og hopping på hverandre – og andre stammer fra lyst-systemet når de bestiger hverandre i korte øyeblikk i stundens hete.

Fysisk kontakt er også veldig viktig for hunder. Når hunder leker med hverandre eller med oss, frigjør den lystkjemikalier kalt endorfiner. Og fordi lek med andre hunder er avslappet, fremmer den også vekst og vedlikeholder gode sosiale bånd.

Ulike raser har ulike behov

Mange års forskning på hunders atferd har hjulpet oss til en bedre forståelse av hvordan ulike hunder har utviklet ulike behov og forskjellige personligheter. Disse kan deles inn i ni separate typer, som alle har sitt eget sett med medfødte emosjonelle behov.

Les mer om hundens emosjonelle og atferdsmessige behov i henhold til typen hund (vakthund, jakthund, gjeterhund, hyrdehund, terriere og dachshunder, blodhunder, mynder, spisshunder eller toy-hunder), og hva du kan gjøre for at de skal holde seg friske og fornøyde.