Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Ja. Som en del av vårt globale mål om at 100 % av emballasjen vår skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar innen 2025, jobber vi med resirkulerbar plastemballasje, samtidig som vi undersøker og utprøver andre løsninger som gjenbrukbar emballasje, nye leveringssystemer og innovative forretningsmodeller for å unngå bruk av engangsemballasje.

De fleste emballasjeløsninger vil mest sannsynlig ende i resirkulering, en løsning hvor materialene forblir i omløp. Vi gjør en iherdig innsats for at det skal bli lettere å resirkulere vår emballasje, og innsatsen gir resultater. For eksempel, i 2020 endret vi vår Beyond® Grain Free Recipe-emballasje fra å inneholde flere materialer til kun ett materiale, som deretter kan resirkuleres dersom infrastrukturen tillater det. Vi jobber også med å gjøre posene til Purina våtfôr fullt resirkulerbare. Våre team prøver ut nye strukturer og teknologier med mål om å gjøre poseinnpakningene mest mulig gjenbrukbare. I Nederland, for eksempel, prøver vi for første gang en resirkulerbar plastemballasje for våtfôr.

Som en del av dette målet lanserer vi gjenbrukbar emballasje, nye leveringssystemer og innovative forretningsmodeller for å unngå bruk av engangsemballasje. For eksempel finnes det 19 butikker i tre forskjellige landsdeler i Russland hvor man allerede kan kjøpe Purina-produkter i partier ved å bruke sin egen emballasje.

Det er også noen butikker i Sveits hvor vi tester et nytt lukkesystem for innpakningen til våre tørrfôrprodukter. Dispenserne som befinner seg i butikkene, gir kundene muligheten til å unngå engangsemballasje når de handler, samtidig som de får fleksibilitet og variasjon i produktutvalget. Gjennom vårt samarbeid med oppstartsbedriften MIWA har vi nylig testet gjenbrukbare og påfyllbare dispensere på tre Nestlé-butikker i Sveits. I løpet av en prøveperiode på fire måneder ble dispenserne godt mottatt av kundene, og vi fikk verdifull innsikt og erfaring, blant annet om brukervennlighet. For å gjøre en enda grundigere vurdering av dispensernes effektivitet når det gjelder å begrense emballasjeavfall gjennom forsyningskjeden, blir dispenserne nå innført på stadig flere steder.

I tillegg utforsker vi nå, i samarbeid med Nestlé Institute for Packaging Sciences, et enda bredere spekter av innovasjoner, blant annet nye papirbaserte materialer.