Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Dette betyr at emballasjen er laget for å kunne resirkuleres, men at den lokale infrastrukturen ikke er på plass, eller kun delvis er på plass.

Når du ser betegnelsen «laget for å kunne resirkuleres» på pakken, betyr det at innpakningen i prinsippet kan resirkuleres, men at landet eller regionen hvor du bor, kanskje ikke har de nødvendige resirkuleringsmulighetene eller at det ikke er tilgjengelig for flertallet av befolkningen. Denne typen emballasje er utformet for å gjøre det lettest mulig å resirkulere den på en miljøvennlig og økonomisk effektiv måte med utgangspunkt i den resirkuleringsteknologien som er mest relevant på det aktuelle tidspunktet. Ettersom alle land har forskjellige forutsetninger for å samle inn, sortere og resirkulere avfall, er avfallshåndtering en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Derfor slår vi oss sammen med våre samarbeidspartnere for å forbedre infrastrukturene for resirkulering og å bane vei for nyskapende resirkuleringsteknologi.

Her kan du finne ut hvilket materiale dyrefôremballasjen vår lages av.