Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Bærekraft

Bærekraft

Gå til siden >

Regenerativt landbruk omfatter et bredt utvalg beite- og jordbruksmetoder med formål om å oppnå en bærekraftig drift av jordsmonnet og å gjenopprette jordens tilstand, ved oppsamling av organisk karbon i jorden. Dette gir mange fordeler, som blant annet gjenoppbygging av jordens fruktbarhet (ved hjelp av organisk materiale), gjenoppretting av biologisk mangfold, binding av karbon i jorden fra atmosfæren (avsenking av karbon), forebygging av erosjon og forbedret vannkvalitet. I tillegg reduserer det avhengigheten av kjemisk gjødsel ved at det gjenoppbygger nitrogensyklusene for jordens fruktbarhet (f.eks. ved å inkludere belgfrukter i rotasjoner og ved å benytte organisk gjødsel).

Regenerativt landbruk innebærer et bevarende jordbruk som består av tre hovedprinsipper:

Maksimal dekning av jordsmonnet
Når jorden dekkes av planter, vil disse forebygge erosjon. Når de brytes ned, gir de næringsstoffer til mikroorganismene og meitemarker som lever under overflaten. Disse utfører en svært viktig oppgave: De strukturerer jorden uten å bruke maskiner.

Minst mulig oppdyrking og forstyrrelse av jorden
Oppdyrking som utføres etter hver innhøsting, gjør at jorden blir endevendt, dreper livet i jorden (sopp, bakterier, meitemarker m.m.) og fører til at CO2-gasser slippes ut i atmosfæren. Redusert oppdyrking er til støtte for det biologiske mangfoldet samt karbon- og vannbeholdningen i jorden. Med andre ord er dette en metode som respekterer miljøet.

Variasjon av vekseldrift
Vekseldrift bidrar til å bygge opp systemets motstandskraft, ved at det reduserer sykdommene til et minimum og minsker behovet for ekstra gjødsel ettersom næringsstoffene brukes og gjenopprettes av ulike planter.

Regenerativt landbruk har en rekke fordeler: forebygging av jorderosjon, forbedring av vannkvalitet og tilgjengelighet, gjenoppretting av biologisk mangfold og klimagassreduksjon/ CO2-binding, som blant annet bidrar til å forhindre og tilpasse seg global oppvarming.

I Purina har vi mange pilotprosjekter som pågår eller er under utvikling i Europa, med formål om å tilby opplæring og støtte til jordbrukere når det gjelder å innføre regenerativt landbruk og å forstå de langsiktige fordelene som dette innebærer for gården deres. Et annet mål ved disse programmene er å fastsette hvor mye karbon som faktisk kan unngås og bindes i jorden ved å bruke disse metodene, samt å forstå hva som kreves for å sikre at denne modellen fremstår som attraktiv for jordbrukere slik at de ønsker å gå over til denne regenerative tilnærmingen. Vi søker aktivt etter nye måter å skalere våre prøvetiltak på våre innkjøpssteder for hovedingredienser.

Her kan dere finne ut hva vi gjør for å redusere vårt vannforbruk i Purina.